Suomen EOSC-foorumi

Viimeksi päivitetty 20.10.2023

Suomalaisten sidosryhmien on tärkeää seurata, kuinka EOSC jatkaa kehittymistään Horisontti Eurooppa-puiteohjelman alla, jotta he voivat ymmärtää ja vaikuttaa tutkimusprioriteetteihin, viedä suomalaista asiantuntijuutta Eurooppaan sekä kotiuttaa EOSC:sta Suomeen parhaiten soveltuvat mahdollisuudet ja palvelut innovaatioiden lisäämiseksi ja suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Lue lisää EOSC:sta.

Näistä syistä johtuen opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus perustivat tammikuussa 2021 Suomen EOSC-foorumin, joka tukee koordinaatiota kansallisella tasolla. EOSC-foorumi tarjoaa suomalaisille sidosryhmille verkoston, jossa he voivat:

 • keskustella ja vaihtaa tietoja EOSC:n kehittymisestä ja arvioida niiden vaikutuksia kansallisiin aloitteisiin.
 • muodostaa yhteisen näkemyksen Suomen intresseistä EOSC:ssa ja kommunikoida niistä EOSC:n hallinnolle.
 • keskustella EOSC:iin liittyvistä mahdollisista tulevista yhteistyömahdollisuuksista kansallisella tasolla ja vahvistaa suomalaisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä.

5 syytä liittyä Suomen EOSC-foorumiin

 1. Säännöllisiä tietoiskuja EOSC:n edistymisestä EU- ja kansallisella tasolla sekä tietoa EOSC:iin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista (blogeja, uutiskirjeitä yms.)
 2. Tukea EOSC:n vaikutusten ja hyötyjen ymmärtämiseen suomalaisten organisaatioiden, kansallisten hankkeiden ja muun kansallisen kontekstin näkökulmasta (webinaareja, asiantuntijatapaamisia yms.)
 3. Aktiivinen ja koordinoitu osallistuminen EOSC:n kehittämistyöhön (EOSC-konsultaatiot, yhteys EOSC:n hallintoon yms.)
 4. Näkyvyyttä organisaatiollesi ja osallisuus kansallisessa verkostossa, jossa sinun on mahdollista saada näkyvyyttä EOSC-toiminnallenne ja kerätä palautetta kansallisesti yms.
 5. Uusia yhteistyömahdollisuuksia kansallisella tasolla

Jäseneksi liittyminen

Liity Suomen EOSC-foorumin jäseneksi ja seuraa meitä LinkedInissä, Twitterissä ja Youtubessa!

Suomen EOSC-foorumi toivottaa tervetulleeksi kaikki EOSC:sta kiinnostuneet henkilöt, jotka ovat joko itse allekirjoittaneet tai työskentelevät organisaatiossa, joka on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 (Katso lista julistuksen allekirjoittaneista).

Jäsenyys Suomen EOSC-foorumissa on ilmaista ja voimassa toistaiseksi. Jäsenmäärää ei ole rajoitettu. Kaikki uudet jäsenet lisätään Suomen EOSC-foorumin sähköpostilistalle, joka toimii foorumin pääasiallisena viestintäkanavana.

Suomen EOSC-foorumin organisaatiorakenne

Suomen EOSC-foorumissa on kolme elintä: foorumi, koordinaatiokomitea ja toimisto.

Foorumiin kuuluvat kaikki Suomen EOSC-foorumin jäsenet. Se toimii keskustelun ja vuorovaikutuksen pääasiallisena areenana. Foorumi kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa järjestettäviin tapahtumiin joko virtuaalisesti tai fyysisesti.

Koordinaatiokomitea fasilitoi Suomen EOSC-foorumin toimintaa ja kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi suunnitellakseen tulevaa toimintaa. Lue tiivistelmät koordinaatiokomitean kokouksista.

Koordinaatiokomitean kokoonpano:

 • opetus- ja kulttuuriministeriö: Juha Haataja, Sami Niinimäki
 • Suomen akatemia: Anu Nuutinen, Harri Hautala
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta: Marita Kari, Hanna Lahdenperä, Henriikka Mustajoki (toimivapaalla)
 • Suomalaiset organisaatiot, jotka kuuluvat EOSC-yhdistykseen:
  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy: Per Öster
  • Itä-Suomen yliopisto: Ari Muhonen, Tomi Rosti
 • Suomalaiset edustajat EOSC-yhdistyksen työryhmissä: ei vielä ilmoitettu.

Toimisto auttaa koordinaatiokomiteaa Suomen EOSC-foorumin ja sen toiminnan organisoimisessa. Toimistosta vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja siihen kuuluu kolme henkilöä:

 • Sara Garavelli, Suomen EOSC-foorumin koordinaattori
 • Anu Märkälä, Suomen EOSC-foorumin jäsensihteeri
 • Pihla Kauranen

Jos sinulla heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä Suomen EOSC-foorumin toimistoon: eosc-ff-support(at)postit.csc.fi