Foorumin koordinaatiokomitea

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

Tältä sivulta löydät tiivistelmät Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean kokouksista.

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean tehtävänä on fasilitoida Foorumin toimintaa, varmistaa suomalaisten sidosryhmien osallisuus siinä ja tuoda esille Suomen interessejä EOSC-yhdistyksessä. (Lue lisää EOSC-foorumista ja sen organisaatiorakenteesta.)

2022

  • 12.1.2022

2021

 

12.1.2022

Anu Nuutinen ilmoitti, että seuraava EOSC-ohjausryhmän (EOSC Steering Board) kokous pidetään 9. helmikuuta (edit: siirretty helmikuun puoliväliin). Hän tiedotti myös, että EOSC:n kolmikantatapahtuma järjestettiin onnistuneesti virtuaalitapahtumana joulukuussa 2021. Koordinaatiokomitea käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan pääasiassa Suomen vastausluonnoksia EOSC-ohjausryhmän A-alaryhmän kehittämään kyselyyn kansallisista EOSC:a tukevista politiikoista ja investoinneista (National EOSC-Supporting policies and investments).

Koordinaatiokomitean seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

9.11.2021

Anu Nuutinen raportoi EOSC-ohjausryhmän kokouksesta, joka järjestettiin 25.10. Hän kertoi, että EOSC -seurantakyselyä on lyhennetty aikaisempien keskustelujen ja palautteen perusteella. Kysely julkaistaan pian, ja koordinointikomitea pohti, miten kyselyyn vastaaminen organisoidaan parhaitenSuomen osalta. EOSC -ohjausryhmän rakenne vuodelle 2022 on vielä ohjausryhmän keskusteltavana.

Sara Garavelli ilmoitti, että EOSC-yhdistyksen seuraava yleiskokous pidetään 10. joulukuuta. Tuolloin yhdistyksen väliaikaiset jäsenet ja tarkkailijajäsenet hyväksytään virallisesti yhdistykseen ja hallitukseen valitaan kolme uutta johtajaa täyttämään niiden johtajien positiot, joiden toimikausi päättyy tänä vuonna. Garavelli kertoi myös, että EOSC-yhdistyksen uudet työryhmät ovat aloittaneet työnsä.

Anu Märkälä kertoi, että neljälle Suomen EOSC-foorumin jäsenelle myönnettiin ilmainen pääsylippu RDA:n 18. täysistuntoon EOSC -foorumin lokakuun lopussa järjestämässä avoimessa haussa. Palkittujen henkilöiden blogit julkaistaan myöhemmin marraskuussa osoitteessa avointiede.fi.

Seuraava kokous pidetään 22. marraskuuta.

13.10.2021

Anu Nuutinen raportoi EOSC-ohjausryhmän kokouksesta, joka järjestiin 29. syyskuuta. Hän ilmoitti, että EU: n neuvoston puheenjohtajavaltio Slovenia järjestää ERA-tapahtuman (European Research Area) marraskuun 2021 lopussa ja että uusi ERA -foorumi järjestetään helmikuussa 2022. Nuutinen esitteli myös EOSC-ohjausryhmän kyselututkimuksesta käytyä keskustelua. Kyselyn on määrä kartoittaa jäsenvaltioiden investointeja EOSC:iin. Koordinointikomitea keskusteli kyselytutkimuksen luonnoksesta ja sen kehittämistarpeita. Anu Nuutinen vie palautteen EOSC-ohjausryhmään.

Sara Garavelli esitteli listan asiantuntijoista, jotka valittiin Suomesta EOSC-yhdistyksen Task Force -työryhmiin ja muistutti koordinointikomiteaa tarkistamaan selvityksen, jonka CSC toteutti osana EOSCsecretariat.eu-projektia, sekä validoimaan Suomea koskevan osuuden siitä. Selvitys ”Kansalliset EOSC- rakenteet  katsaus kansallisiin EOSC -koordinointi- ja sitoutumismekanismeihin Euroopassa” julkaistaan myöhemmin lokakuussa.

Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.11.2021.

25.8.2021

Sara Garavelli jakoi EOSC-yhdistyksen viimeisimmät kuulumiset ja kertoi, että haku yhdistyksen Task Force-työryhmiin päättyi 30. heinkäkuuta 2021. Yli 500 hakemusta lähetettiin. Suuren hakijamäärän vuoksi valinta-aikataulua jouduttiin venyttämään elokuun alusta syyskuulle. Garavelli kertoi myös, että yhdistyksen kolmas yleiskokous (General Assembly, GA) järjestetään kirjallisesti elokuun lopussa.

Anu Nuutinen ja Juha Haataja raportoivat EOSC-ohjausryhmän (EOSC Steering Board) kesäkuun kokouksesta. Keskeisimmät puheenaiheet siellä olivat ohjausryhmän suunnitelmat vuodelle 2022 sekä kyselytutkimus, jolla on tarkoitus kartoittaa jäsenmaiden investointeja EOSC:iin. Koordinaatiokomitea keskusteli kyselytutkimuksesta ja siitä, kuinka sitä voisi parantaa.

Anu Märkälä esitteli menneet ja tulevat viestintäasiat ja tapahtumat. Lisäksi hän tiedotti, että EOSC-foorumi on hyväksytty mukaan Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021.

Seuraava kokous järjestetään 13.10.2021

9.6.2021

Anu Nuutinen ja Juha Haataja raportoivat EOSC-ohjausryhmän kokouksesta, joka pidettiin 26. toukokuuta. He kertoivat, että Euroopan unionin komission ja EOSC-yhdistyksen välinen yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding) allekirjoitetaan kesäkuussa ja se aloittaa virallisesti Horisontti Eurooppa-ohjelman kumppanuuden niiden välillä. Myös ensimmäinen kokous sen tiimoilta järjestetään pian.

EOSC-ohjausryhmä oli myös keskustellut hausta EOSC-yhdityksen Task Force -työryhmiin, jäsenmaiden kontribuutioista EOSC:iin kansallisella, alueellisella ja institutionaalisella tasolla sekä järjestänyt omien alaryhmiensä toimintaa, jotka seuraavat aktiivisesti EOSC:iin liittyviä eri aihepiirejä (ml. politiikat ja KPI-indikaattorit).

Per Öster ja Sara Garavelli esittelivät, kuinka haku EOSC-yhdistyksen Task Force -työryhmiin on järjestetty ja raportoivat hakuun liittyvän webinaarin (7.6.2021) palautteesta. Koordinaatiokomitea oli yhtä mieltä siitä, että EOSC Foorumin tulee markkinoida hakua aktiivisesti suomalaisille sidosryhmille ja koordinoida sitä kansallisesti.

Sara Garavelli esitteli lyhyesti, kuinka tutkimus kansallisista EOSC-koordinaatiorakenteista edistyy ja miten siihen liittyvä sessio EOSC Symposiumissa (15.6.2021) on järjestetty.

Lopuksi Anu Märkälä tiedotti koordinaatiokomiteaa menneistä ja tulevista viestintäasioista ja kertoi, että EOSC Foorumissa on tällä hetkellä 95 jäsentä.

Seuraava koordinaatiokomitean kokous pidetään 25. elokuuta.

20.4.2021

Juha Haataja (OKM) ja Anu Nuutinen (AKA) raportoivat EOSC-ohjausryhmän (EOSC Steering Board) toisesta kokouksesta, joka pidettiin 8. huhtikuuta. Ohjausryhmä on hyväksynyt työjärjestyksensä ja asettanut tavoitteekseen luoda yhteisymmärryksen Euroopan komission, jäsenvaltioiden ja  Horisontti Eurooppa-ohjelmaan assosioituneiden maiden välille niiden politiikkatoimien suunnasta, joita tarvitaan EOSC:n strategisten, poliittisten ja toimeenpanoon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä pyrkiä kohti kansallisten politiikoiden ja EOSC:n kannalta oleellisten investointien linjaamista.  

Sara Garavelli ja Per Öster kertoivat viimeisimmät tiedot EOSC-yhdistyksen uusista asiantuntijaryhmistä (Advosry Groups), jotka on tarkoitus lanseerata ennen kesää. Lisätietoja asiantuntijaryhmistä löydät Sarah Jones:n (GEÁNT & EOSC Association Director) esityksestä, jonka hän piti EOSC & RDA-työpajassa 23. huhtikuuta.

Koordinaatiokomitea totesi, että EOSC:n viestintää kokonaisuudessaan on tarve yhtenäistää.

Anu Märkälä (CSC) tiedotti, että Suomen EOSC-foorumissa on tällä hetkellä 86 jäsentä. Hän esitteli myös menneet ja tulevat viestintäasiat. EOSC-foorumi järjestää seuraavan kaikille avoimen webinaarin alkukesästä. Sen aiheena tulee olemaan EOSC-yhdistyksen uudet asiantuntijaryhmät ja niihin liittyminen.
Seuraava koordinaatiokomitean kokous on 9.6.2021.

10.3.2021

Koordinaatiokomitean toisessa kokouksessa Anu Nuutinen (AKA) ja Juha Haataja (OKM) tiedottivat vasta perustetusta EOSC-ohjausryhmästä (EOSC Steering Board). Se koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja Horisontti Eurooppa-ohjelmaan assosioituneiden maiden edustajista ja sen puheenjohtajana toimii Euroopan komissio. EOSC-ohjausryhmällä on neuvoa-antava rooli suhteessa EOSC-yhdistykseen. Katso video, jossa EOSC:n edellinen hallinto jakaa ideoita ja ehdotuksia, kuinka EOSC voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Koordinaatiokomitean kokouksessa keskusteltiin EOSC-yhdistyksen asiantuntijaryhmien alustavasta listauksesta (Advisory Groups) ja laitettiin merkille, että EOSC-yhdistykseen liittyvät uudet jäsenorganisaatiot hyväksytään alustavasti jäseniksi ennen seuraavaa yleiskokousta (General Assembly), jossa jäsenyys vahvistetaan. Näin ollen myös uudet jäsenorganisaatiot voivat ehdottaa henkilöitä asiantuntijaryhmiin.

Koordinaatiokomitealle esiteltiin myös tulevan EOSC & RDA – webinaarin (25.3.2021) ja siihen liittyvän avoimen haun tilannekatsaus sekä Suomen EOSC-foorumin jäsenyystilastot.

Seuraava koordinaatiokomiten kokous pidetään 20.4.2021.

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean ensimmäinen kokous 20.1.2021

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitea piti ensimmäisen kokouksensa tammikuun 20. päivänä 2021 ennen Suomen EOSC-foorumin virallista lanseerausta. Kokousagendalla oli kolme aihetta. Ensiksi koordinaatiokomitea sopi omista työskentelytavoistaan ja vuoden 2021 kokousajankohdista.

Sitten koordinaatiokomitea keskusteli ehdotuksesta, kuinka Suomen EOSC-foorumiin liityttäisiin jäseneksi sekä jäsenasioihin liittyvästä viestintäsuunnitelmasta.  Kaikki kannattivat ehdotusta pitää liittymisprosessi mahdollisimman yksinkertaisena ja inklusiivisena. Myös ensimmäisiksi kuukausiksi laadittu alustava viestintäsuunnitelma sai kannatusta. Kokouksessa sovittiin, että Suomen EOSC-foorumin toimisto pitää Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustajien kanssa erillisen kokouksen, jossa viestintäsuunnitelmaa voidaan soinnuttaa yhteen Avoimen Tieteen koordinaatiossa käytössä olevien viestintäkanavien kanssa.

Lopuksi koordinaatiokomitea keskusteli 25. tammikuuta järjestettävästä webinaarista “EOSC in Finland and in the European Context” ja siihen liittyvistä viimeisistä käytännön järjestelyistä.

Seuraava koordinaatiokomitean kokous on 10.3.2021.