Ohjausryhmä

Viimeksi päivitetty 11.4.2022

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän tavoitteena on koota tutkimusyhteisö edistämään avointa tiedettä. Ohjausryhmään ovat nimenneet edustajansa kaikki suomalaisen tutkimusyhteisön keskeiset toimijat.

Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Puheenjohtajana toimii Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto), esittelijänä Henriikka Mustajoki ja sihteerinä Hanna Lahdenperä.

Ohjausryhmän tehtävä on:

  • Laatia tutkimusyhteisön kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus
  • Hyväksyä suomalaiset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset
  • Tukea oman taustaorganisaation osallistumista ja sitoutumista tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseen

Ohjausryhmä valmistelee linjaukset ja suositukset yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa. Kaikki avoimen tutkimuksen linjaukset ja suositukset avataan laajalle kommentoinnille ja ne syntyvät siten suomalaisen tutkimusyhteisön konsultoinnin tuloksena. Ohjausryhmä kokoaa näin suomalaisen tutkimusyhteisön äänen ja linjaa sen pohjalta yhteisen suunnan. Ohjausryhmän toiminnan mandaatti syntyy laajasta osallistujien joukosta, päätöksiä edeltävästä kommentoinnista sekä yhteiskirjoittamisen periaatteista.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Kokousten muistiot ovat avoimia ja saatavilla tältä sivulta. Asialistat avataan myös ennen kokousta.  Ohjausryhmän kokouksen asialistalle saa ehdottaa käsiteltäviä asioita. Se tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä ohjausryhmän sihteeriin: henriikka.mustajoki (@) tsv.fi

Kokoukset 2022

Ohjausryhmän kokoonpano 2021–22:

Etunimi Sukunimi Nimeävä organisaatio Oma organisaatio
Minna Abrahamsson-Sipponen FUN Oulun yliopisto
Janne Kanner CSC CSC
Terhi Kilpi Tulanet THL
Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto
Leo Lahti Tutkijajäsen (UNIFI) Turun yliopisto
Hanna Lahtinen Arene Laurea-ammattikorkeakoulu
Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia
Minna Martikainen UNIFI Vaasan yliopisto
Sanna Marttinen Tulanet Tulanet
Liisa Maunuksela Tulanet Ruokavirasto
Ossi Naukkarinen UNIFI Aalto-yliopisto
Eeva Nyrövaara UNIFI UNIFI
Emilia Palonen TSV Valtiotieteellinen yhdistys
Riikka Paloniemi Tutkijajäsen (Tulanet) SYKE
Taina Pihlajaniemi Unifi Oulun yliopisto
Seliina Päällysaho Tutkijajäsen (Arene) Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Juhani Soini Arene Turun ammattikorkeakoulu
Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto