Ohjausryhmä

Viimeksi päivitetty 7.5.2024

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän tavoitteena on koota tutkimusyhteisö edistämään avointa tiedettä. Ohjausryhmään ovat nimenneet edustajansa kaikki suomalaisen tutkimusyhteisön keskeiset toimijat.

Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Puheenjohtajana toimii Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto) ja varapuheenjohtajana Leo Lahti (Turun yliopisto). Esittelijänä toimii Ilmari Jauhiainen ja sihteerinä Hanna Lahdenperä.

Ohjausryhmän tehtävä on:

  • Laatia tutkimusyhteisön kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus
  • Hyväksyä suomalaiset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset
  • Tukea oman taustaorganisaation osallistumista ja sitoutumista tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseen

Ohjausryhmä valmistelee linjaukset ja suositukset yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa. Kaikki avoimen tutkimuksen linjaukset ja suositukset avataan laajalle kommentoinnille ja ne syntyvät siten suomalaisen tutkimusyhteisön konsultoinnin tuloksena. Ohjausryhmä kokoaa näin suomalaisen tutkimusyhteisön äänen ja linjaa sen pohjalta yhteisen suunnan. Ohjausryhmän toiminnan mandaatti syntyy laajasta osallistujien joukosta, päätöksiä edeltävästä kommentoinnista sekä yhteiskirjoittamisen periaatteista.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Kokousten muistiot ovat avoimia ja saatavilla tältä sivulta. Asialistat avataan myös ennen kokousta.  Ohjausryhmän kokouksen asialistalle saa ehdottaa käsiteltäviä asioita. Se tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä ohjausryhmän sihteeriin: hanna.lahdenpera (@) tsv.fi

Kokoukset 2024

  • 5.2. 
  • 9.4.
  • 10.6.
  • 9.9.
  • 15.10.
  • 4.12.

Loppuvuoden kokoukset ilmoitetaan myöhemmin. Kokousmuistiot löytyvät verkkoarkistostamme.

Ohjausryhmän kokoonpano 2023–24:

Etunimi Sukunimi Nimeävä organisaatio Oma organisaatio
Ella Bingham Finn-ARMA Aalto-yliopisto
Jaana Erkkilä-Hill Unifi Taideyliopisto
Tuija Gadd Tutkijajäsen (Tulanet) Ruokavirasto
Minna Harjuniemi FUCIO ja AAPA Helsingin yliopisto
Jari Hämäläinen Unifi LUT-yliopisto
Janne Kanner CSC CSC
Henrik Kunttu Unifi Jyväskylän yliopisto
Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto
Leo Lahti Tutkijajäsen (Unifi) Turun yliopisto
Hanna Lahtinen Arene Laurea-ammattikorkeakoulu
Riitta Lähdemäki FUN Tampereen yliopisto
Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia
Sanna Marttinen Tulanet Tulanet
Liisa Maunuksela Tulanet Ruokavirasto
Maija Ojanen-Saloranta Tulanet VTT
Emilia Palonen TSV Valtiotieteellinen yhdistys
Taina Pihlajaniemi Unifi Oulun yliopisto
Seliina Päällysaho Tutkijajäsen (Arene) Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Juhani Soini Arene Turun ammattikorkeakoulu
Arja Tuuliniemi Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto