Ohjausryhmä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän tavoitteena on koota tutkimusyhteisö edistämään avointa tiedettä. Ohjausryhmään ovat nimenneet edustajansa kaikki suomalaisen tutkimusyhteisön keskeiset toimijat. Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2020 lopussa.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

  • Laatia tutkimusyhteisön kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus
  • Hyväksyä suomalaiset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset
  • Tukea oman taustaorganisaation osallistumista ja sitoutumista tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseen

Ohjausryhmä valmistelee linjaukset ja suositukset yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa. Kaikki avoimen tutkimuksen linjaukset ja suositukset avataan laajalle kommentoinnille ja ne syntyvät siten suomalaisen tutkimusyhteisön konsultoinnin tuloksena. Ohjausryhmä kokoaa näin suomalaisen tutkimusyhteisön äänen ja linjaa sen pohjalta yhteisen suunnan. Ohjausryhmän toiminnan mandaatti syntyy laajasta osallistujien joukosta, päätöksiä edeltävästä kommentoinnista sekä yhteiskirjoittamisen periaatteista.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän muistiot ovat avoimia ja saatavilla tältä sivulta. Asialistat avataan myös ennen kokousta.  Ohjausryhmän kokouksen asialistalle saa ehdottaa käsiteltäviä asioita. Se tapahtuu helpoiten ottamalla yhteyttä ohjausryhmän sihteeriin: henriikka.mustajoki (@) tsv.fi

Kokoukset

Ohjausryhmän kokoukset 2020 ovat:

Ohjausryhmän puheenjohtaja on vararehtori Jaakka Aspara (Hanken) ja sihteeri Henriikka Mustajoki (TSV). Ryhmän kokoonpano vuodeksi 2019-2020:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä 2019-2020
Etunimi Sukunimi Nimeävä organisaatio Oma organisaatio
Minna  Abrahamsson-Sipponen FUN Oulun Yliopisto
Marjukka  Anttila Tutkijajäsen Ruokavirasto
Jaakko Aspara (puheenjohtaja) UNIFI Hanken
Paula Eerola UNIFI Helsingin Yliopisto
Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto
Tiina  Kupila-Rantala CSC CSC
Mikael  Laakso Tutkijajäsen Hanken
Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto
Petri Lempinen Arene Arene
Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia
Sanna Marttinen TULAnet TULAnet
Henriikka Mustajoki TSV (sihteeri) TSV
Ossi  Naukkarinen UNIFI Aalto Yliopisto
Petri Raivo Arene Karelia AMK
Eeva Nyrövaara UNIFI UNIFI
Lea Ryynänen-Karjalainen TSV TSV
Tiina Sarjakoski TULAnet Maanmittauslaitos
Arto Vuori TULAnet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos