Styrgruppen

Senast uppdaterad 16.1.2023

Styrgruppens mål är att samla den finländska forskningsgemenskapen för att tillsammans främja öppen vetenskap och forskning. Alla centrala aktörer har utsett en representant i styrgruppen. Detta ger den mandat att dra upp riktlinjer för nationella mål och prioriteringar i frågor gällande öppen vetenskap och forskning. Den nuvarande styrgruppens mandat upphör i slutet av år 2024.

Styrgruppen sammanträder minst sex gånger om året. Mötesprotokollen är öppna och finns tillgängliga nedan. Också föredragningslistorna öppnas inför mötena, och den som vill föreslå ärenden kan kontakta styrgruppens sekreterare hanna.lahdenpera (a) tsv.fi.

Styrguppens möten 2023

  • 30.1. 
  • 30.3 
  • 29.5.

Årets övriga möten meddelas senare. Styrgruppens protokoll finns i vårt arkiv (på finska).

Styrgruppens medlemmar 2023–2024:

Förnamn Efternamn Utnämnande organisation Egen organisation
Ella Bingham Finn-ARMA Aalto-universitetet
Jaana Erkkilä-Hill Unifi Konstuniversitetet
Tuija Gadd Forskarmedlem (Tulanet) Livsmedelsverket
Minna Harjuniemi FUCIO och AAPA Helsingfors universitet
Jari Hämäläinen Unifi LUT-universitetet
Janne Kanner CSC CSC
Henrik Kunttu Unifi Jyväskylä universitet
Helena Laaksonen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Leo Lahti Forskarmedlem (Unifi) Åbo universitet
Hanna Lahtinen Arene Yrkeshögskolan Laurea
Riitta Lähdemäki FUN Tammerfors universitet
Riitta Maijala Finlands Akademi Finlands Akademi
Sanna Marttinen Tulanet Tulanet
Liisa Maunuksela Tulanet Livsmedelsverket
Maija Ojanen-Saloranta Tulanet VTT
Emilia Palonen TSV Statsvetenskapliga föreningen
Taina Pihlajaniemi Unifi Uleåborgs universitet
Seliina Päällysaho Forskarmedlem (Arene) Seinäjoki yrkeshögskola
Juhani Soini Arene Åbo yrkeshögskola
Arja Tuuliniemi Nationalbiblioteket Nationalbiblioteket