Styrgruppen

Syftet med styrgruppen är att samla ihop den finländska forskningsgemenskapen för att tillsammans främja öppen vetenskap. Alla centrala aktörer har utsett en representant i den styrgruppen. Detta ger gruppen mandat att dra upp riktlinjer för nationella mål och prioriteringar i frågor gällande öppen vetenskap.

Styrgruppen sammanträder sex gånger om året och arbetar i nära samarbete med expertgrupperna.

Styrguppen möte 2020 är:

  • 6.2. kl. 13-15.30
  • 23.4. kl. 14-16.30
  • 11.6. kl. 14-16.30
  • 27.8. kl. 14-16.30
  • 29.10. kl. 14-16.30
  • 3.12. kl. 14-16.30

Styrgruppens medlemmar 2019-2020

Styrgruppens ordförande är vicerektor Jaakka Aspara (Hanken) och sekreterare Henriikka Mustajoki (TSV).

Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning
Förnamn Efternamn Utnämnande organisation Egen organisation
Minna  Abrhamsson-Sipponen FUN Oulun Yliopisto
Marjukka  Anttila Tutkijajäsen Ruokavirasto
Jaakko Aspara (puheenjohtaja) UNIFI Hanken
Paula Eerola UNIFI Helsingin Yliopisto
Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjasto Kansalliskirjasto
Tiina  Kupila-Rantala CSC CSC
Mikael  Laakso Tutkijajäsen Hanken
Helena Laaksonen Tietoarkisto Tietoarkisto
Petri Lempinen Arene Arene
Riitta Maijala Suomen Akatemia Suomen Akatemia
Sanna Marttinen TULAnet TULAnet
Henriikka Mustajoki TSV (sihteeri) TSV
Ossi  Naukkarinen UNIFI Aalto Yliopisto
Petri Raivo Arene Karelia AMK
Eeva Nyrövaara UNIFI UNIFI
Eeva Ryynänen-Karjalainen TSV TSV
Tiina Sarjakoski TULAnet Maanmittauslaitos
Arto Vuori TULAnet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos