Styrgruppen

Senast uppdaterad 28.10.2021

Styrgruppens mål är att samla den finländska forskningsgemenskapen för att tillsammans främja öppen vetenskap och forskning. Alla centrala aktörer har utsett en representant i styrgruppen. Detta ger den mandat att dra upp riktlinjer för nationella mål och prioriteringar i frågor gällande öppen vetenskap och forskning. Den nuvarande styrgruppens mandat upphör i slutet av år 2022.

Styrgruppen sammanträder minst sex gånger i året. Mötespromemoriorna är öppna och finns tillgängliga nedan. Också föredragningslistorna öppnas inför mötena, och den som vill föreslå ärenden kan kontakta henriikka.mustajoki (a) tsv.fi.

Styrguppen möten 2020:

  • 8.2 kl 9–11.30 
  • 13.4 kl 9–11.30 
  • 7.6 kl 9–11.30 
  • 23.8 kl 9–9.30 
  • 14.10 kl 14–16.30 
  • 8.12 kl 9–11.30 

Styrgruppens medlemmar 2021–2022:

Förnamn Efternamn Utnämnande organisation Egen organisation
Minna Abrahamsson-Sipponen FUN Uleåborgs universitet
Janne Kanner CSC CSC
Terhi Kilpi Tulanet IHV
Helena Laaksonen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Leo Lahti Forskarmedlem (UNIFI) Åbo universitet
Hanna Lahtinen Arene Yrkeshögskolan Laurea
Riitta Maijala Finlands Akademi Finlands Akademi
Minna Martikainen UNIFI Vasa universitet
Sanna Marttinen Tulanet Tulanet
Liisa Maunuksela Tulanet Livsmedelsverket
Henriikka Mustajoki VSD (sekr.) VSD
Ossi Naukkarinen UNIFI Aalto-universitetet
Eeva Nyrövaara UNIFI UNIFI
Emilia Palonen TSV Statsvetenskapliga föreningen
Riikka Paloniemi Forskarmedlem (Tulanet) IHL
Taina Pihlajaniemi Unifi Uleåborgs universitet
Seliina Päällysaho Forskarmedlem (Arene) Seinäjoki yrkeshögskola
Juhani Soini Arene Åbo yrkeshögskola
Arja Tuuliniemi Nationalbiblioteket Nationalbiblioteket