Mediasida

Senast uppdaterad 5.9.2023

Öppen vetenskap logo:

Expertgruppernas symboler: 

Utgivningsschema för nyhetsbrevet om öppen vetenskap och forskning år 2023: 

 • Januari: v. 3
 • Februari: v. 7
 • Mars: v. 11
 • April: v. 15
 • Maj: v. 20
 • Juni–juli: v. 23
 • Augusti: v. 34
 • September: v. 37
 • Oktober: v. 43
 • November: v. 47
 • December v. 50