Nyheter
Evenemang

Vårdagarna i öppen vetenskap 2021

Vårdagarna i öppen vetenskap ordnas online 4.–5.5.2021. Årets tema är öppenhetens pris, och evenemanget ordnas på finska och engelska.

Höstworkshop i öppen vetenskap 2021

Workshopen är en möjlighet för expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap att diskutera gemensamma ärenden och jobba tillsammans. Arbetsspråket är finska om inte annat anges.

Centrala dokument

Inhemska policyn

Här publiceras policyn som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer