Öppen vetenskap

Öppen vetenskap FinlandÖppen vetenskap befrämjas bäst då hela forskningssamfundet (forskare, forskningsorganisationer, bibliotek, forskningsfinanciären och arkiven) arbetar tillsammans.

Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för samordineringen av öppen vetenskap på en nationell nivå i Finland.

Öppen vetenskap demokratiserar forskning, förbättrar tillgången till vetenskaplig information och ger forskning mera slagkraft.  För att nå de mål som lagts upp både nationellt och internationellt behöver vi en kulturföränding och samarbete.

Vad kan du göra?

 

Välkommen med i termarbetet om öppen vetenskap på svenska (2020)

  • Läs mera (länken öppnas till ett nytt mellanblad på de finskspråkiga sidorna Avointiede.fi)

Megafoni, josta lähtee teksti Öppen vetenskap på svenska