Samordningen styr kursen mot 2030

Samordningen inleder 2024 med att förbereda för lansering av referensarkitekturen och en rapport om det nuvarande finansieringsläget. På vårens lista finns också uppföljning och policyarbete.

Nyheter
Evenemang

Seminarium: Tiedon tähden – Knowledge first

På Nationalbibliotekets seminarium diskuteras såväl betydelsen av och möjligheterna med öppen vetenskap som det digitala kulturarvets roll i samhället.

Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning 2024

År 2024 arrangeras sommardagarna i öppen vetenskap och forskning av den nationella koordinationen för öppen vetenskap och forskning, Aalto-universitetet och VTT, Teknologiska forskningscentralen.

Centrala dokument

Uppföljning

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna up

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.