Öppen vetenskap

Deklarationen för öppen vetenskap och forskning innehåller den finska forskarsamfundets vision, mission och strategiska mål.Öppen vetenskap befrämjas bäst då hela forskningssamfundet (forskare, forskningsorganisationer, bibliotek, forskningsfinanciären och arkiven) arbetar tillsammans.

Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för samordineringen av öppen vetenskap på en nationell nivå i Finland.

Öppen vetenskap demokratiserar forskning, förbättrar tillgången till vetenskaplig information och ger forskning mera slagkraft.  För att nå de mål som lagts upp både nationellt och internationellt behöver vi en kulturföränding och samarbete.

Vad kan du göra?

Aktuellt

Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020-2025 publicerad

Välkommen med i termarbetet om öppen vetenskap på svenska (2020)

Megafoni, josta lähtee teksti Öppen vetenskap på svenska