Öppen forskningskultur

Senast uppdaterad 3.8.2022

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. Det vi menar med öppenhet har dock snabbt förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter, men de pressar också forskarsamfundet att öka vetenskapens öppenhet och förnya de sätt på vilka forskning överhuvudtaget utförs, resultat sprids och forskare belönas.

Dessa förändringar bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad behövs för att forskningen ska bli mera öppen? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Expertgruppen i öppen forskningskultur

Expertgruppen i öppen forskningskultur har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring forskningskulturens öppenhet genom att t.ex. sammanställa rekommendationer och strategier.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppens ordförande år 2021 är Mari Riipinen (TY) och sekreterare Janne Pölönen (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Kansalaistiede (ungefär: Medborgarforskning)
Ansvarsperson: Elena Svahn (EBSCO)
Google-område

Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä (ungefär: Tjänster för att främja verksamhetskultur enligt FAIR-principerna)
Ansvarsperson: Jukka Rantasaari (Åbo universitet)
Google-område

Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuteen ja avoimuuteen (ungefär: Incitament för ansvarsfull och öppen forskning och undervisning)
Google-område

Yritysyhteistyön avoimuus (ungefär: Öppet företagssamarbete)
Ansvarsperson: Anna Mikkonen (Hämeen ammattikorkeakoulu)

Arbetsgrupper som avslutat sin verksamhet: Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus, Vastuullinen metriikka

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att