Öppen forskningskultur

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. På en kort tid har dock det som menas med öppenhet förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter men de även pressar forskarsamfundet att öka på vetenskapens öppenhet och ändra på de sätt som forskning överhuvudtaget utförs, hur resultat sprids samt hur forskare belönas.

Dessa förändring bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad allt behövs för att forskning ska bli mera öppet? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Expertgruppen i öppen forskningskultur

Expertgruppen i öppen forskningskultur har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring forskningskulturens öppenhet genom att t.ex. skriva rekommendationer och strategier.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppens ordförande år 2020 är Laura Himanen (TTY) och sekreterare Janne Pölönen (TSV) och Eeva Savolainen (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Kansalaistiede (ungefär: medborgarforskning)
Hanna Lahtinen (Laurea) Työskentelytila

Palvelut ja muut avoimuuden toimintakulttuurin kannustimet (ungefär: tjänster och övriga incitament för öppen forskningskultur)
Ansvarsperson: Jukka Rantasaari (Åbo universitet)

Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä (ungefär: Öppen kultur i forskningssamfundet-diskussionsgrupp. Ansvarsperson: Olavi Nevanlinna (Suomalainen Tiedeakatemia)

Tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien kannustimet (ungefär: incitament för forskare, lärare och forskningsgrupper)
Ansvarsperson: Marja Kokko (Tammerfors universitet)

Vastuullinen metriikka (ungefär: ansvarsfull metrik)
Ansvarsperson: Laura Himanen (Tammerfors universitet)

Yritysyhteistyön avoimuus (ungefär: öppen företagssamarbete)
Ansvarsperson: Anna Mikkonen (Hämeen ammattikorkeakoulu)

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att