Öppen forskningskultur

Senast uppdaterad 19.6.2023

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. Det vi menar med öppenhet har dock snabbt förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter, men de pressar också forskarsamfundet att öka vetenskapens öppenhet och förnya de sätt på vilka forskning överhuvudtaget utförs, resultat sprids och forskare belönas.

Dessa förändringar bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad behövs för att forskningen ska bli mera öppen? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Expertgruppen i öppen forskningskultur

Expertgruppen i öppen forskningskultur har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring forskningskulturens öppenhet genom att t.ex. sammanställa rekommendationer och strategier.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppens ordförande år 2021 är Miki Kallio (TY) och sekreterare Jonni Karlsson (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Vertaistuki linjausten ja suositusten toimeenpanossa (ungefär: Stöd i förverkligandet av policyer och rekommendationer)
Ansvarsperson: Mari Riipinen (Åbo universitet)

Avoimen tieteen termit (ungefär: Terminologi för öppen vetenskap)
Ansvarsperson: Tiina Käkelä (Helsingfors universitet), Tero Toivanen (Esbo stad)

Kansalaistieteen tuki ja -palvelut(ungefär: Tjänster och stöd för medborgarforskning)
Ansvarspersoner: Miki Kallio (Uleåborgs universitet), Elena Svahn (Åbo Akademi)

Vastuullinen arviointi ja kannustimet (ungefär: Ansvarsfull utvärdering och incitament)
Ansvarsperson: Janne Pölönen (Publikationsforum), Laura Himanen (CSC)

Vuorovaikutus päätöksentekijöihin ja avoin hallinto (ungefär: Växelverkan med beslutsfattare och öppen förvaltning)
Ansvarsperson: Niina Nurmi (Östra Finlands universitet

Arbetsgrupper som avslutat sin verksamhet: Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus, Vastuullinen metriikka, Kansalaistiede, Palvelut FAIR-periaatteiden edistäjinä, Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuteen ja avoimuuteen, Yritysyhteistyön avoimuus

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att