Öppen forskningskultur

Senast uppdaterad 27.2.2024

Vetenskapens öppenhet har alltid varit en del av ansvarsfull forskning. Det vi menar med öppenhet har dock snabbt förändrats. Nya digitala verktyg och samhällets förväntningar skapar möjligheter, men de pressar också forskarsamfundet att öka vetenskapens öppenhet och förnya de sätt på vilka forskning överhuvudtaget utförs, resultat sprids och forskare belönas.

Dessa förändringar bär med sig ett nytt arbetsfält som är ofta utmanande. Vad behövs för att forskningen ska bli mera öppen? Hur ska öppen vetenskap bli en del av forskarsamfundets vardag?

Expertgruppen i öppen forskningskultur

Expertgruppen i öppen forskningskultur har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring forskningskulturens öppenhet genom att t.ex. sammanställa rekommendationer och strategier.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppens ordförande år 2023–2024 är Miki Kallio (UU) och sekreterare Jonni Karlsson (VSD).

Ogiltiga e-postadresser och tillhörande namn kommer att tas bort från gruppens medlemsregister.

Expertgruppens arbetsgrupper

Vertaistuki linjausten ja suositusten toimeenpanossa (ungefär: Stöd i förverkligandet av policyer och rekommendationer)
Ansvarsperson: Miki Kallio (Uleåborgs universitet)

Avoimen tieteen termit (ungefär: Terminologi för öppen vetenskap)
Ansvarsperson: Tiina Käkelä (Helsingfors universitet), Tero Toivanen (Esbo stad)

Kansalaistieteen tuki ja -palvelut(ungefär: Tjänster och stöd för medborgarforskning)
Ansvarspersoner: Miki Kallio (Uleåborgs universitet), Elena Svahn (Åbo Akademi)

Vastuullinen arviointi ja kannustimet (ungefär: Ansvarsfull utvärdering och incitament)
Ansvarsperson: Mira Söderman (VSD)

Vuorovaikutus päätöksentekijöihin ja avoin hallinto (ungefär: Växelverkan med beslutsfattare och öppen förvaltning)
Ansvarsperson: Niina Nurmi (Östra Finlands universitet

Arbetsgrupper som avslutat sin verksamhet: Vägledning om god praxis för öppen vetenskap, Ansvarsfull metrik, Medborgarforskning, Tjänster som främjare av FAIR-principerna, Incitament för ansvarsfull och öppen forskning och utbildning, Öppenhet i affärssamarbete

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att