Vad är öppen vetenskap?

Senast uppdaterad 5.12.2023

Här samlar vi vanliga frågor om öppen vetenskap och forskning.

Vad är öppen vetenskap?

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som syftar på en rörelse som främjar öppna verksamhetsmodeller i vetenskap och forskning. Öppen vetenskap har blivit ett internationellt framträdande sätt att främja vetenskap och forskning samt deras samhälleliga genomslag.

Tillbaka upp

Vad betyder öppenhet när det gäller vetenskap och forskning?

Öppenhet är en central princip inom vetenskap och forskning. Den demokratiserar vetenskapen genom att:

  • ge en större grupp forskare möjlighet att bedriva forskning
  • säkerställa att beslutsfattare och medborgare har tillgång till forskningsbaserad kunskap
  • erbjuda andra än forskare möjlighet att vara med och ta fram forskningsbaserad kunskap (sk. medborgarforskning).

Tillbaka upp

Har inte öppenhet alltid varit centralt inom vetenskap och forskning?

Öppenhet och transparens har förvisso alltid varit en del av ansvarsfull vetenskap och forskning och ett av dess centrala värden. Samtidigt strider viss vetenskaplig praxis idag mot den öppna forskningens och vetenskapens principer. Till exempel kan publicering av forskningsresultat främst i endast referentgranskade vetenskapliga publikationer främja forskarens karriär, trots att bara ett fåtal har tillgång till dessa publikationer.

Tillbaka upp

Vad innebär öppen vetenskap och forskning i praktiken?

Ett viktigt mål är möjligast öppen tillgång till forskningsoutput. Öppen tillgång säkerställs genom att ge forskningsoutput en licens som stöder öppenhet. Som forskningsoutput räknas bland annat:

  • forskningsmaterial
  • forskningsmetoder
  • vetenskapliga publikationer (t.ex. artiklar och monografier) samt andra material som presenterar forskningsresultat
  • material som presenterar forskningsresultat för en större publik, t.ex. lärresurser.

Öppen vetenskap och forskning strävar dock inte endast efter öppen tillgång till forskningsoutput, utan efter en förändringsprocess inom hela forskningskulturen. Att öppna vetenskap och forskning kan innebära till exempel en mer öppen och transparet utvärdering av forskning eller att involvera samhället i övrigt i forskning genom medborgarforskning eller samarbete med företag. Diskussionen om vad som ingår i öppen vetenskap och forskning utvecklas hela tiden.

Tillbaka upp

Vad består öppen vetenskap av?

Öppen vetenskap är ett stort ämne som innehåller flera delområden. På den nationella samordningen av öppen vetenskap är arbetet indelat i fyra temaområden:

Tillbaka upp

Hjälp oss att utveckla våra svar genom att skicka feedback.