Öppna data

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsdata är ingen enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande: Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad inbegriper data?

Öppnande av forskningsdata kräver en stor mängd planering av forskare och forskningsprojekt redan när data samlas in. Goda kunskaper i datahantering har en viktig roll. Lagstiftning (särskilt dataskyddsförordningen GDPR), forskningsfinansiärernas villkor och forskningsetiska frågor påverkar hur öppna forskningsdata kan vara. Dessutom förutsätter långvarig lagring av data insatser av den individuella forskaren samt välplanerad infrastruktur.

Expertgruppen för öppen tillgång till forskningsdata

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata har som uppgift att främja och diskutera frågor kring öppna data. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Ordförande för expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata är Susanna Nykyri (Tammerfors universitet) och sekreterare är  Hanna Lahdenperä (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Datakoulutukset (ungefär: datautbildning)
Ansvarsperson: Anne Sunikka (Aalto-universitetet)
 
Dynaamiset DMP:t (ungefär: dynamiska DMP:n)
Ansvarsperson: Juuso Marttila (Jyväskylä universitet). Sekreterare: Soile Manninen (Helsingfors universitet).
 
Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus (ungefär: delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder)
Ansvarsperson: Leo Lahti (Åbo universitet)
 
Tutkijan datapalvelujen markkinointi (ungefär: marknadsföring av forskarens datatjänster)
Ansvarsperson: Pauli Assinen (Helsingfors universitet)
Gruppens wiki-område

FAIR-palveluiden soveltaminen (ungefär: tillämpning av FAIR-principerna)
Ansvarsperson: Jessica Parland von Essen (CSC)
 
Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden kontekstissa (ungefär: internationellt samarbete kring forskningsdata)
Ansvarsperson: Heidi Laine (CSC)
 

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att