Öppna data

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsdata är inte en enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande. Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad allt kan vara data?

Öppnandet av forskningsdata kräver en stor mängd planering av forskare och forskningsprojekt redan vid tidpunkten för datans insamling. Goda kunskaper i datahantering har en viktig roll. Lagstiftning (särskilt dataskyddsförordningen GDPR), forskningsfinansiärers villkor och forskningsetiska frågor påverkar hur öppet forskningsdatan kan vara. Dessutom innebär en långvarig lagring av data insatser av individuella forskare samt välplanerad infrastruktur.

Expertgruppen  i öppen tillgång till forskningsdata

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata har som uppgift att främja och diskutera frågor kring öppen data. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Ordförande för expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata år 2020 är Susanna Nykyri (Tammerfors universitet) och sekreterare är  Hanna Lahdenperä (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Datakoulutukset (ungefär: datautbildning)
Ansvarsperson: Anne Sunikka (Aalto-universitetet)
 
Dynaamiset DMP:t (ungefär: dynamiska DMP:n)
Ansvarsperson: Juuso Marttila (Jyväskylä universitet). Sekreterare: Soile Manninen (Helsingfors universitet).
 
Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus (ungefär: policyn för öppen tillgång till forskningsdata)
Ansvarsperson: Tomi Rosti (Östra Finlands universitet)
 
Tutkijan datapalvelujen markkinointi (ungefär: marknadsföring av forskarens datatjänster)
Ansvarsperson: Pauli Assinen (Helsingfors universitet)
Gruppens wiki-område

Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä (ungefär: främjande av länkande av forskningsprodukter och data)
Ansvarsperson: Jessica Parland-von Essen (CSC)
Gruppens wiki-område
 

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att