Öppna forskningsmaterial

Senast uppdaterad 28.6.2022

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsmaterial är ingen enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande: Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad inbegriper data?

Öppnande av forskningsmaterial kräver en stor mängd planering av forskare och forskningsprojekt redan när materialet samlas in. Goda kunskaper i materialhantering har en viktig roll. Lagstiftning (särskilt dataskyddsförordningen GDPR), forskningsfinansiärernas villkor och forskningsetiska frågor påverkar hur öppna forskningsmaterial kan vara. Dessutom förutsätter långvarig lagring insatser av den individuella forskaren samt välplanerad infrastruktur.

Expertgruppen för öppen tillgång till forskningsdata

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata har som uppgift att främja och diskutera frågor kring öppna data. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Ordförande för expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata är Susanna Nykyri (Tammerfors universitet) och sekreterare är Marita Kari (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus (ungefär: delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder)
Ansvarsperson: Leo Lahti (Åbo universitet)
 
FAIR-palveluiden soveltaminen (ungefär: tillämpning av FAIR-principerna)
Ansvarsperson: Jessica Parland von Essen (CSC)
 
Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta (ung: Vägkarta för kompetensutveckling för sakkunniga inom datahantering):
Sammankallare: Mari Elisa Kuusniemi (Helsingfors universitet/Tuuli)

 

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att