Öppna forskningsmaterial

Senast uppdaterad 6.6.2024

Att öppna och möjliggöra fri tillgång till forskningsmaterial är ingen enkel uppgift. Till och med själva terminologin kan vara utmanande: Pratar vi om forskningsmaterial eller forskningsdata? Vad inbegriper data?

Öppnande av forskningsmaterial kräver en stor mängd planering av forskare och forskningsprojekt redan när materialet samlas in. Goda kunskaper i materialhantering har en viktig roll. Lagstiftning (särskilt dataskyddsförordningen GDPR), forskningsfinansiärernas villkor och forskningsetiska frågor påverkar hur öppna forskningsmaterial kan vara. Dessutom förutsätter långvarig lagring insatser av den individuella forskaren samt välplanerad infrastruktur.

Expertgruppen för öppen tillgång till forskningsdata

Expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata har som uppgift att främja och diskutera frågor kring öppna data. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Ordförande för expertgruppen i öppen tillgång till forskningsdata är Anne Sunikka (Aalto-universitet) och sekreterare är Marita Kari (TSV).

Ogiltiga e-postadresser och tillhörande namn kommer att tas bort från gruppens medlemsregister.

Expertgruppens arbetsgrupper

Palvelukatalogitietomalli (ung. Informationsmodell för tjänstekataloger)
Ansvarsperson: Jessica Parland-von Essen (CSC)
Gruppens Google-område

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjauksen päivittäminen (ung. Uppdatering av policyn för öppna forskningsmaterial och -metoder)
Ansvarsperson: Anne Sunikka (Aalto)

Arkisto- ja museoaineistojen tietovirrat -työryhmä (ung. Dataflöden från arkiv- och museimaterial)
Ansvarsperson: Juuso Marttila (JYU)

 
Tidigare arbetsgrupper

Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä  (2019), Sensitiivisen datan työryhmä (2019), Aineistot organisaatioissa (2020), Tutkijan datapalvelut (2020), Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä (2020), Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus -työryhmä (2021), Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden kontekstissa (2021, toiminta ei käynnistynyt), Tutkijan datapalvelujen markkinointi (2022), Datakoulutukset (2022), Dynaamiset DMP:t (2022), Kansallisen tietopolitiikan yhteistyöryhmä (TiHA) (2022), FAIR-periaatteiden soveltaminen (2023), Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjaus (2023), Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta (2024), Arkaluontoisten tutkimusaineistojen hallinnan ohjepäivitys (2024), Tutkimusaineistojen kuvailuohje (2024)

Delta i arbetet

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att fylla i anmälningsblanketten (extern länk, på finska)

Observera att arbetet i expertgrupperna främst sker på finska.