Samordningen av öppen vetenskap

Senast uppdaterad 4.5.2023

Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för samordning av öppen vetenskap i Finland med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med samordningen är att främja en nationell diskussion om målen och medlen för öppen vetenskap, att öka samarbetet och medvetenheten om de möjligheter, utmaningar och lösningar som öppen vetenskap innebär.

Vårt arbete grundar sig starkt på samarbete mellan hela forskningssamfundet. I koordineringen ingår universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer, bibliotek och arkiv. Följande principer utgör kärnan för arbetet:

  • Samordningsarbetet sker öppet
  • Uppbyggnaden av samordningen är så enkel som möjligt och existerande nätverk och projekt utnyttjas
  • Arbetet koncentrerar sig på centrala frågor om öppen vetenskap som lokaliseras tillsammans av forskningssamfundet

Vi baserar vårt arbete på samarbete mellan arbetsgrupper, expertgrupper och den nationella styrgruppen. Dessutom ordnas nationella dagar för öppen vetenskap och forskning två gånger om året (höstdagar och vårdagar i öppen vetenskap).

Illustration av samordningens struktur med styrgryppen, expertgrupper och arbetsgrupper.

Alla parter inom den finländska forksningssamfundet är välkomna att delta i arbetet för en alltmer öppen vetenskap och forskning!

För mer information om den nationella samordningen av öppen vetenskap, vänligen kontakta generalsekreterare Henriikka Mustajoki: henriikka.mustajoki(@)tsv.fi