Öppen vetenskap expertgrupper

Senast uppdaterad 27.2.2024

Främjande av öppen vetenskap och forskning är hela forskarsamfundets gemensamma uppgift.  I centrum av vårt samordningsarbete är fyra expertgrupper och deras arbetsgrupper.

Expertgrupperna

Expertgruppernas verksamhet

Expertgruppernas verksamhet bygger på god praxis för att främja öppenhet i det finländska forskningssamfundet (på finska).

Elektroniska forskningsmaterial från undersökningar, enkäter och utredningar som genomförs av expertgrupperna och deras arbetsgrupper kan lagras i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Daatarkivet rekommenderar att material lagras och öppnas i tillförlitliga nationella eller internationella arkiv eller lagringstjänster som är relevanta för det egna forskningsområdet.

När enkät- eller intervjumaterial som samlats in för att undersöka det finländska samhället, människor och kulturfenomen ska lagras i Dataarkivet efter att ett projekt avslutats bör de registrerade informeras om arkiveringen. Arkivering efter avslutad undersökning bör också nämnas i dataskyddsbeskrivningen.

När materialet börjar vara klart för arkivering ska en representant för expert- eller arbetsgruppen kontakta Dataarkivets kundtjänst via e-post (asiakaspalvelu.fsd(at)tuni.fi) eller föreslå material för arkivering med ett formulär. Dataarkivet bedömer möjligheterna att arkviera matieralet utgående från sina screeningprinciper (på finska).

Delta

Anmäl dig till expertgrupperna/arbetsgrupperna genom att fylla i anmälningsblanketten (på finska). Mera information om expertgruppernas verksamhet får du genom att skicka epost till sekretariatet, avointiede@tsv.fi.

Observera att arbetet i expertgrupperna främst sker på finska.