Öppen tillgång till publikationer

Öppen tillgång till publikationer (open access) är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Genom öppen tillgång är forskningsresultat tillgängliga för så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Fördelarna av öppen tillgång är uppenbara. Att uppnå öppen tillgång i verkligheten kräver dock kulturförändring och en reform av de nuvarande financieringsmodellerna.

Expertgruppen i öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer träffar och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med frågor gällande t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet av publikationer.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppens ordförande är Leena Kaakinen (Förbundet för vetenskapspublicering i Finland) och sekreterare Sami Syrjämäki (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Under våren 2020 samlas följande finskspråkiga arbetsgrupper med specialteman för att främja policyn för öppen tillgång till forskningspublikationer:

  • Suositukset tutkimusorganisaatioille (ungefär: Rekommendationer för forskningsorganisationer), ansvarspersoner: Maija Merimaa & Riitta Koikkalainen
  • Suositukset rahoittajille (ungefär: Rekommendationer för finasiärer), ansvarspersoner: Timo Vilén & Sami Syrjämäki
  • Suositukset koskien tekniikkaa ja teknologiaa (ungefär: Rekommendationer gällande teknik och teknologi), ansvarspersoner: Joonas Nikkanen & Jyrki Ilva

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att