Öppen tillgång till publikationer

Senast uppdaterad 19.6.2023

Öppen tillgång till publikationer (open access) är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Genom öppen tillgång är forskningsresultat tillgängliga för så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Fördelarna av öppen tillgång är uppenbara. Att uppnå öppen tillgång i verkligheten kräver dock kulturförändring och en reform av de nuvarande finansieringsmodellerna.

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer träffas och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med specifika frågor, t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet.

Expertgruppens ordförande är Timo Vilén (Nationalbiblioteket) och sekreterare Hanna Lahdenperä (TSV).

Arbetsgrupper

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus (Delpolicy för öppen tillgång till samlingsverk och monografier)
Ansvarsperson: Pekka Olsbo (Jyväskylä universitet)

Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (Delpolicy för öppen tillgång till lärdomsprov, i samarbete med expertgruppen för öppen utbildning)
Ansvarsperson: Tomi Rosti (Östra Finlands universitet, Expertgruppen för öppen tillgång till publikationer) och Marjo Vallittu (Jyväskylä universitet, Expertgruppen för öppen utbildning).

Ei-vertaisarvioitujen julkaisujen (ammattijulkaisujen) kentän kartoittaminen (Kartläggning av fältet icke-referentgranskade publikationer (yrkespublikationer))
Ansvarsperson: Anna Linna (Vetenskapliga samfundens delegation.

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att fylla i anmälningsblanketten (på finska). Mera information om expertgrupperna verksamhet får du genom att skicka epost till avointiede@tsv.fi