Öppen tillgång till publikationer

Senast uppdaterad 12.6.2024

Öppen tillgång till publikationer (open access) är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Genom öppen tillgång är forskningsresultat tillgängliga för så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Fördelarna av öppen tillgång är uppenbara. Att uppnå öppen tillgång i verkligheten kräver dock kulturförändring och en reform av de nuvarande finansieringsmodellerna.

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer träffas och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med specifika frågor, t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet.

Expertgruppens ordförande är Mari Katvala (Uleåborgs universitet) och sekreterare Hanna Lahdenperä (VSD).

Ogiltiga e-postadresser och tillhörande namn kommer att tas bort från gruppens medlemsregister.

Arbetsgrupper

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus (Delpolicy för öppen tillgång till samlingsverk och monografier)
Ansvarsperson: Riitta Koikkalainen (Nationalbiblioteket), Tomi Rosti (Östra Finlands universitet)

Ammattijulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaus
(Delpolicy för öppen tillgång till yrkespublikationer)
Ansvarsperson fastställs under våren 2024

Avoimen julkaisemisen vertaistuki
(Stöd för öppen publicering)
Arbetsgruppens verksamhet inleds hösten 2024.

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att fylla i anmälningsblanketten (på finska). Mera information om expertgrupperna verksamhet får du genom att skicka epost till avointiede@tsv.fi