Öppen tillgång till publikationer

Senast uppdaterad 3.8.2022

Öppen tillgång till publikationer (open access) är en av grundpelarna i öppen vetenskap. Genom öppen tillgång är forskningsresultat tillgängliga för så många som möjligt så snabbt som möjligt.

Fördelarna av öppen tillgång är uppenbara. Att uppnå öppen tillgång i verkligheten kräver dock kulturförändring och en reform av de nuvarande finansieringsmodellerna.

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer träffas och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med specifika frågor, t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet.

Expertgruppens ordförande är Timo Vilén (Nationalbiblioteket) och sekreterare Hanna Lahdenperä (TSV).

Arbetsgrupper

Expertgruppen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer har år 2021 tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram en delpolicy för samlingsverk och monografier.

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att