Julkaisujen avoimuus

Viimeksi päivitetty 5.10.2022

Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen peruspilareista. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Avoimen julkaisemisen edut tuntuvat helposti ymmärrettäviltä, mutta niiden saavuttaminen vaatii kulttuurimuutosta sekä kustannusten uudelleen jakamista.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Julkaisujen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän kesken. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 8.12.2020 valittu Timo Vilén (Kansalliskirjasto) ja sihteerinä toimii Hanna Lahdenperä (TSV).

  Työryhmät

  Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus
  Ryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Olsbo (OY) ja sihteerinä Sami Syrjämäki (TSV). Jos haluat osallistua ryhmän toimintaan, ole yhteydessä sihteeriin: sami.syrjamaki ( at ) tsv.fi. 

  Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (yhteistyössä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa)
  Työryhmä aloittaa 2022 opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen työstämisen. Vetäjät: Tomi Rosti (UEF, Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä) ja Marjo Vallittu (JY, Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä).

  Ei-vertaisarvioitujen julkaisujen (ammattijulkaisujen) kentän kartoittaminen
  Työryhmä kartoittaa, minkälaisia julkaisuja ja julkaisioita kentällä toimii ja luo pohjan mahdolliselle linjaukselle. Vetäjä: päätetään myöhemmin.

  Työnsä päättäneet työryhmät:

  • Suositusta tutkimusorganisaatioille laatinut työryhmä (2020)
  • Suositusta rahoittajille laatinut työtyhmä (2021)

  Osallistu

  Mukaan julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset: