Julkaisujen avoimuus

Viimeksi päivitetty 19.6.2023

Tutkimusjulkaisujen avoimella saatavuudella (myös avoin julkaiseminen, eng. open access) tarkoitetaan sitä, että tutkimusjulkaisut ovat luettavissa verkosta ilmaiseksi ja esteettömästi. Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen peruspilareista. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Avoimen julkaisemisen edut tuntuvat helposti ymmärrettäviltä, mutta niiden saavuttaminen vaatii kulttuurimuutosta sekä kustannusten uudelleen jakamista.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Julkaisujen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän kesken. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 11.11.2022 valittu Mari Katvala (Oulun yliopisto) ja sihteerinä toimii Hanna Lahdenperä (TSV).

Työryhmät

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus
Työryhmä seuraa kentän kansainvälistä kehitystä, varsinkin käynnissä olevia ja alkavia avoimen tiedekirjajulkaisemisen tutkimushankkeita, ja laatii sen perusteella suosituksia ja linjauksen. Ryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Olsbo (OY). 

Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (yhteistyössä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa)
Työryhmä aloitti 2022 opinnäytetöiden avoimuuden osalinjauksen työstämisen. Vetäjät: Tomi Rosti (UEF, Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä) ja Marjo Vallittu (JY, Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä).

Ei-vertaisarvioitujen julkaisujen (ammattijulkaisujen) kentän kartoittaminen
Työryhmä kartoittaa, minkälaisia julkaisuja ja julkaisioita kentällä toimii ja luo pohjan mahdolliselle linjaukselle. Vetäjä: Anna-Kaarina Linna (Julkaisufoorumi).

Työnsä päättäneet työryhmät:

  • Suositusta tutkimusorganisaatioille laatinut työryhmä (2020)
  • Suositusta rahoittajille laatinut työtyhmä (2021)

Osallistu

Mukaan julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Lisätietoja asiantuntijaryhmien toiminnasta saat osoitteesta avointiede@tsv.fi