Julkaisujen avoimuus

Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen peruspilareista. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Avoimen julkaisemisen edut tuntuvat helposti ymmärrettäviltä, mutta niiden saavuttaminen vaatii kulttuurimuutosta sekä kustannusten uudelleen jakamista.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Julkaisujen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän kesken. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 26.11.2019 valittu toiselle kierrokselle Leena Kaakinen (Suomen tiedekustantajat) ja sihteerinä toimii Sami Syrjämäki (TSV).

  Työryhmät

  Julkaisujen avoimen saatavuuden asiantuntijaryhmän kevään 2020 erityisteemoja ovat Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta tukevat suositukset seuraavin teemoin: 

  • Suositukset tutkimusorganisaatioille, vetäjinä Maija Merimaa ja Riitta Koikkalainen
  • Suositukset rahoittajille, vetäjinä Timo Vilén ja Sami Syrjämäki
  • Suositukset koskien tekniikkaa ja teknologiaa, vetäjinä Joonas Nikkanen ja Jyrki Ilva

  Osallistu

  Mukaan julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset: