Julkaisujen avoimuus

Viimeksi päivitetty 28.3.2022

Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen peruspilareista. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Avoimen julkaisemisen edut tuntuvat helposti ymmärrettäviltä, mutta niiden saavuttaminen vaatii kulttuurimuutosta sekä kustannusten uudelleen jakamista.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Julkaisujen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän kesken. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 8.12.2020 valittu Timo Vilén (Kansalliskirjasto) ja sihteerinä toimii Henriikka Mustajoki (TSV).

  Työryhmät

  Julkaisujen avoimen saatavuuden asiantuntijaryhmä on nimittänyt vuodelle 2021 erityistyöryhmän luonnostelemaan Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjausta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Olsbo (OY) ja sihteerinä Sami Syrjämäki (TSV). Jos haluat osallistua ryhmän toimintaan, ole yhteydessä sihteeriin: sami.syrjamaki ( at ) tsv.fi. 

  Työnsä päättäneet työryhmät:

  • Suositusta tutkimusorganisaatioille laatinut työryhmä (2020)
  • Suositusta rahoittajille laatinut työtyhmä (2021)

  Osallistu

  Mukaan julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset: