Muut työryhmät

Viimeksi päivitetty 4.3.2024

Tälle sivuille kootaan tietoa työryhmistä, jotka on perustettu asiantuntijaryhmien ulkopuolella.

Aktiiviset työryhmät

Avoimen tieteen rahoitus -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän perustaman työryhmän tavoitteena on suunnitella avoimen tieteen rahoitusmalli ja sitä tukeva toimintasuunnitelma, joka koskee kaikkia avoimuuden osa-alueita. Avoimen tieteen rahoitusryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 30.5.2023 ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Työryhmässä ovat laaja-alaisesti edustettuina tutkimusta ja korkeakouluopetusta rahoittavat ja ohjaavat toimijat, tutkimusorganisaatiot, tutkimuksen avoimuuden mahdollistajat sekä tutkimuksen avoimuutta edistävät kansalaisjärjestöt. 

Avoin tiede tieteellisille seuroille -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristön perustaman työryhmän pitkän aikavälin tarkoituksena on muodostaa muodostaa kanava Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation ja tieteellisten seurojen väliseen tiiviimpään yhteistyöhön. Alustaviksi tavoitteiksi on suunniteltu Avoimen tieteen tarkistuslistan tieteellisille seuroille toteuttaminen, kanavan muodostaminen seurojen tarpeiden ja monialaisen seuratyön tunnistamiseen avoimen tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta sekä pysyvämmät vuorovaikutuksen rakenteet avoimuuden tukemiseksi seurojen työssä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Salla Kässi (Liikuntatieteellinen seura). Työryhmän toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen avointiede@tsv.fi

Työnsä päättäneet työryhmät

Avoimen tieteen arkkitehtuuri -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän perustaman työryhmän tehtävä oli laatia avoimen tieteen arkkitehtuurin kokonaiskuva, jossa on kuvattu avoimen tieteen toteutumista edellyttävä arkkitehtuuri sekä tunnistettu tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi toimijaryhmittäin. Tästä kokonaiskuvasta muodostetaan tavoitearkkitehtuuri avoimen tieteen toteutumiselle suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Ryhmän puheenjohtajiston muodostivat Jukka Heikkilä (Professoriliitto, 2022 1. pj) ja Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto, 2023 1. pj).

Kotimaisten tiedejulkaisujen avoimuuden ratkaisumallit -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän perustama työryhmä aloitti työnsä helmikuussa 2021 tehtävänään laatia esitys kestävästä toimintamallista, jolla taataan kotimaisten tiedejulkaisujen toimintaedellytykset ja avoin saatavuus. Työryhmän tehtävä oli edistää Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjauksen tavoitetta 4: ”Tutkimusyhteisö luo yhteisrahoitteisen julkaisumallin, joka mahdollistaa Suomessa julkaistavien tutkimusartikkeleiden välittömän avoimuuden.” Työryhmän puheenjohtajana toimi Ossi Naukkarinen (Aalto-yliopisto)