Muut työryhmät

Viimeksi päivitetty 23.12.2022

Tälle sivuille kootaan tietoa työryhmistä, jotka on perustettu asiantuntijaryhmien ulkopuolella.

Aktiiviset työryhmät

Avoimen tieteen arkkitehtuuri -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän perustaman työryhmän tehtävä on laatia avoimen tieteen arkkitehtuurin kokonaiskuva, jossa on kuvattu avoimen tieteen toteutumista edellyttävä arkkitehtuuri sekä tunnistettu tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi toimijaryhmittäin. Tästä kokonaiskuvasta muodostetaan tavoitearkkitehtuuri avoimen tieteen toteutumiselle suomalaisessa tutkimusyhteisössä. Ryhmän puheenjohtajiston muodostavat Jukka Heikkilä (Professoriliitto, 2022 1. pj) ja Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto, 2023 1. pj).

Työnsä päättäneet työryhmät

Kotimaisten tiedejulkaisujen avoimuuden ratkaisumallit -työryhmä
Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän perustama työryhmä aloitti työnsä helmikuussa 2021 tehtävänään laatia esitys kestävästä toimintamallista, jolla taataan kotimaisten tiedejulkaisujen toimintaedellytykset ja avoin saatavuus. Työryhmän tehtävä oli edistää Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjauksen tavoitetta 4: ”Tutkimusyhteisö luo yhteisrahoitteisen julkaisumallin, joka mahdollistaa Suomessa julkaistavien tutkimusartikkeleiden välittömän avoimuuden.” Työryhmän puheenjohtajana toimi Ossi Naukkariinen (Aalto-yliopisto)