Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitearkkitehtuuri etenee

1.11.2022
Suorista vaaleista palkeista muodostuva kaareva rakennus.

Vuoden ajan työskennellyt Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityöryhmä on edennyt määrittelemään toimijoita, palveluita ja kyvykkyyksiä.

Työryhmän tuotoksia esitellään työpajassa 18.1.2023, jossa osallistujat pääsevät vaikuttamaan tavoitearkkitehtuurin rakenteeseen. Myöhemmin keväällä tavoitearkkitehtuuri avataan julkiselle kommentoinnille.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitearkkitehtuuri perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa esitellyille päämäärille sekä julistuksen päämääriä täsmentäville linjauksille ja niiden määrittämille tavoitteille ja toimenpiteille. Arkkitehtuuri ei siis vain kuvaa avoimen tieteen nykytilaa, vaan näyttää, mitä avoimessa tieteessä tavoitellaan. Tarvittaessa arkkitehtuurityöryhmä täydentää tavoitearkkitehtuuria kansainvälisten avoimen tieteen virtausten, kuten UNESCOn Avoimen tieteen suosituksen pohjalta.

Avoimella tieteellä ei ole selkeää rajaa suljettuun tieteeseen, vaan avoin ja suljettu muodostavat jatkumon, jossa esimerkiksi aiemmin suljetuista aineistoista voi ajan myötä tulla avoimia. Siksi arkkitehtuurityöryhmä on päätynyt kuvaamaan arkkitehtuurissaan tieteen ja tutkimuksen rakenteita laajasti, niin avoimina kuin mahdollista ja niin rajoitettuina kuin tarpeellista.

Toimijat, kyvykkyydet ja palvelut

Tavoitearkkitehtuurin rajaamisen lisäksi työryhmä on määrittänyt avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeiset toimijat sekä näiden erilaiset roolit tutkimusyhteisössä. Ryhmä on laatinut kuvauksia toimijoiden välisistä keskeisistä vuorovaikutuksista. Erityisesti on kuvattu tutkimusprosessissa syntyvien tuotosten tekemiseen ja avaamiseen tarvittuja sopimussuhteita.

Työryhmä on määrittämässä Avoimen tieteen ja tutkimusten linjausten toimenpiteiden vaatimia kyvykkyyksiä sekä kyvykkyisyyksiin tarvittavia resursseja. Työryhmä on jo aiemmin tunnistanut avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa tarvittavia palveluita ja täydentää palvelulistaa tunnistettujen kyvykkyyksien pohjalta.

Ryhmän tehtävä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä perusti vuoden 2021 lopussa työryhmän laatimaan avoimen tieteen arkkitehtuurin kokonaiskuvan. Kokonaiskuvassa on kuvattu avoimen tieteen toteutumista edellyttävä arkkitehtuuri sekä tunnistettu tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi toimijaryhmittäin. Avoimen tieteen kansalliseen kokonaiskuvaan eli toimintaympäristöanalyysiin tunnistetaan:

  • Reunaehdot ja rajaukset
  • Olemassa olevat rakenteet ja kehityssuunnitelmat
  • Kehitys juridisella, Euroopan ja kansallisella tasolla

Tästä kokonaiskuvasta muodostetaan tavoitearkkitehtuuri avoimen tieteen toteutumiselle suomalaisessa tutkimusyhteisössä.

Ryhmän puheenjohtajiston muodostavat Jukka Heikkilä (Professoriliitto, 2022 1. pj) ja Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto, 2023 1. pj).

Työryhmä työskentelyn etenemistä voi seurata E-duuni-wikissä sekä QPR Arkkitehtuuripankissa (polussa Toimialat -> Opetus- ja kulttuuriministeriö -> Avoimen tieteen ja tutkimuksen VA).

Kuva: Luca BravoUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös