Mitä on avoin tiede?

Viimeksi päivitetty 19.1.2024

Avoin tiede on kansainvälisesti merkittävä liike, joka pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteessä ja tutkimuksessa.

Avoin tiede pyrkii tekemään monikielisestä tieteellisestä tiedosta kaikille avoimesti saatavaa ja uudelleenkäytettävää, lisäämään tieteellistä yhteistyötä ja tiedonjakamista tieteen ja yhteiskunnan hyväksi sekä avaamaan tieteellisen tiedon luomisen, arvioinnin ja levittämisen prosesseja yhteiskunnallisille toimijoille perinteisen tutkimusyhteisön ulkopuolella.

Näille sivuille on koottu helposti lähestyttäviä artikkeleita sekä vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta, avoimen tieteen verkkokursseja sekä linkkejä tärkeimpiin kansallisen tason avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluihin.

Näiden tietojen lisäksi tutkimusorganisaatioilla on usein omia avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluita, jotka saattavat olla osa esimerkiksi kirjaston tai tutkijanpalveluiden toimintaa.

Miksi avointa tiedettä edistetään?

Avoimen tieteen tueksi voidaan esittää tieteellisiä, yhteiskunnallisia, taloudellisia sekä eettisiä perusteita. Kaksi ensimmäistä perustuvat sille, että tutkimustiedon rajoittaminen estää sen tieteen sisäistä leviämistä sekä yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä.

Digitalisaatio on mullistanut tutkimuksen avoimen saatavuuden, mutta se on samalla luonut uusia tarpeita tutkimuskäytäntöjen kehittämiseen. Avoin tiede pyrkii päivittämään tieteen perusolemukseen kuuluvan avoimuuden käytännöt digitaaliseen toimintaympäristöön. 

Taloudellisesti avoin tiede purkaa kestämättömiä julkaisumalleja sekä mahdollistaa lopulta siihen käytettyjen varojen järkevämmän jakautumisen, kun kaikille avoimia tutkimuksen osia ei tarvitse toistaa uudelleen. Eettinen peruste on kaikista yksiselitteisin; julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten pitäisi olla tasavertaisesti kaikkien saatavilla.

Haluamme avoimen tieteen koordinaatiossa tehdä avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta osan kaikkien tutkijoiden arkea. Kehitämme sivustoa jatkuvasti ja kuulemme mielellämme palautetta ja ehdotuksia, miten tutkijoiden näkökulma pitäisi erityisesti ottaa huomioon.