Verkkokurssit

Viimeksi päivitetty 21.8.2023

Open Science: tutkijoiden ja tutkimushallinnon peruskurssi verkko-opiskeluna

Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto erityisesti tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen. Lähtökohtana on avoimemman tieteen tekeminen omassa tutkimusyhteisössä. Kurssi on englanninkielinen.

Kurssilla käsitellään seuraavia avoimen tieteen osa-alueita:

 • Mitä on avoin tiede ja miksi se on tärkeää?
 • Avoin julkaiseminen (open access) ja sen eri muodot
 • Saalistavat julkaisut ja miten niitä voi välttää?
 • Kohti avoimempia aineistoja datanhallinnan avulla
 • Avoimen aineiston säilyttämisen vaihtoehdot
 • Avoimien aineistojen juridiset kysymykset
 • Kuinka lisätä tutkimusprosessin avoimuutta?

Kurssi on avoimesti saatavilla itseopiskelua varten ja yliopistot käyttävät kurssia osana omaa koulutustaan. Alustalle voi kirjautua HAKA-tunnuksin tai luoda omat tunnukset.

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallinnan ja avoimen tieteen koulutukset syksyllä 2023

Aalto-yliopisto tarjoaa koulutusta tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä. Syksyn webinaarit ovat avoimia ja maksuttomia myös Aallon ulkopuoliselle osallistujille. Suosittujen Introduction to research data management, CodeRefinery ja Handling of personal data -webinaarien lisäksi uusia aiheita ovat tänä syksynä esimerkiksi Open educational resources ja Research work and AI. Kysymyksiä webinaarisarjasta voi lähettää osoitteeseen: researchdata@aalto.fi  

Open science knowledge platform (CWTS) (englanniksi)

Hollannin tutkimusneuvosto (NWO) teki yhteistyötä Norjan tutkimusneuvoston (RCN) ja Centre for Science and Technology Studiesin (CWTS) kanssa luodakseen avoimen tieteen verkkokurssin. Kurssi tarjottiin viime vuonna NWO:n ja RCN:n työntekijöille. Sen sisältö on nyt kaikkien saatavilla CWTS:n perustaman avoimen tietoalustan kautta. Kurssi koostuu neljästä verkkoseminaarista, jotka keskittyvät seuraaviin aiheisiin: 

 • Johdanto avoimeen tieteeseen. 
 • Avoimen tieteen viestintä
 • Avoin data & avoimet ohjelmistot
 • Tunnustus & palkinnot

Kaikkien seminaarien tallenteet ovat saatavilla tietoalustalla, joka sisältää myös lukumateriaalia ja muita resursseja. Nauhoitukset on jaettu temaattisiin lohkoihin.

Research Data Management course (englanniksi)

Tämä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tekemä verkko-opintojakso tarjoaa perustiedot tutkimusdatan hallinnasta. Kurssilla keskitytään tutkijan näkökulmaan ja kurssilla esitellään kussakin tutkimusprosessin vaiheessa käytettävissä olevat työkalut ja resurssit sekä niihin liittyvät huomioon otettavat asiat. Datanhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusdataa käytetään eettisesti, turvallisesti ja tehokkaasti sekä tutkimushankkeen aikana että sen jälkeen.

 On hyödyllistä, jos sinulla on perusymmärrys tutkimuksesta ja tutkimusprosessista, mutta muuten tämän kurssin suorittamiseen ei ole ennakkotietovaatimuksia. On aika oppia tutkimustiedon hallinnan perusteet!