Avoimen tieteen linjaukset ja aineistot

Viimeksi päivitetty 5.12.2023

Avoimen tieteen sihteeristössä tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

Tähän on koottu keskeisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen dokumentteja: 

Avoimen tieteen dokumenttien keskinäinen suhde

Avoimen tieteen dokumenttien keskinäistä suhdetta esittävä kaavio. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus muodostaa kolmiosaisen pyramidin huipun, julistuksen päämääriä täsmentävät linjaukset sen keskiosan ja linjauksia täydentävät suositukset pyramidin pohjan. Linjaukset koostuvat koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Linjauksia tehdään neljälle avoimen tieteen alueelle: toimintakulttuuri (ei osalinjauksia), julkaisut (osalinjaukset artikkeleiden, monografioiden ja opinnäytetöiden avoimesta saatavuudesta), aineistot (osalinjaukset tutkimusdatan sekä menetelmien ja infrastruktuurien avoimuudesta) ja oppiminen (osalinjaukset oppimateriaalien ja oppimis- ja opetuskäytäntöjen avoimuudesta).