Kansainvälisiä kannanottoja

Viimeksi päivitetty 24.8.2022

Näille sivuille kerätään merkittäviä avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen vaikuttavia kansainvälisiä linjauksia.

Plan S

Plan S on syyskuussa 2018 alkanut hanke, joka edistää tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta. Hankkeen takana on cOAlition S, kansainvälinen tutkimusrahoittajien verkosto. Plan S -hanke vaatii, että 2021 alkaen cOAlition S -jäseniltä rahoitusta saaneista tutkimuksista tehdyt tutkimusjulkaisut julkaistaan avoimen saatavuuden mahdollistavissa julkaisukanavissa.

DORA-julistus

Tutkimuksen arviointia koskeva DORA-julistus (The Declaration on Research Assessment) vastaa tarpeeseen parantaa tapoja, joilla tutkimusta arvioidaan. Julistus syntyi 2012 San Fransiscossa, the American Society for Cell Biology -yhdistyksen vuosikokouksessa. DORA-julistuksesta on tullut maailmanlaajuinen hanke, joka kattaa kaikki tutkimusalat ja asianosaiset, kuten rahoittajat, julkaisijat, tieteelliset seurat, tutkimusorganisaatiot ja tutkijat.

UNESCOn suositus avoimista oppimateriaaleista

UNESCOn suositus avoimista oppimateriaaleista (2019) on kansainvälisesti tärkeimpiä avoimia oppimateriaaleja käsitteleviä linjauksia. Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat välillisesti myös organisaatioihin ja yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin. Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää:

  1. Valmiuksien lisääminen
  2. Tukikäytäntöjen kehittäminen
  3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen
  4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen
  5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

Euroopan komissio ja tutkimusdata

Euroopan komissio rohkaisee tutkijoita julkaisemaan myös tutkimukseen liittyvän datan. Sen rahoittamassa Horizon2020-ohjelmassa aloitetiin erillinen pilotti, jossa jopa velvoitetaan myös tutkimusdatan julkaisuun. Horizon2020:n vuosien 2016-17 työohjelman päivityksen myötä pilotti laajenee kattamaan kaikki Horizon2020:n temaattiset alueet, jolloin tutkimusdata on oletusarvoisesti avointa. Tutkimusaineistoja voi parhaiten julkaista data-arkistoissa, joita voi löytää esimerkiksi  re3data-palvelun kautta. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on alusta asti vahvasti asettunut Open Access-periaatteiden taakse. Ohjeissaan Euroopan tutkimusneuvosto on ottanut huomioon myös tutkimusaineistot ja suosittelee niiden jakamista aina kun se on mahdollista.