Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus

Viimeksi päivitetty 27.10.2023

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus kokoaa suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen vision äärelle. Visiona on, että avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta myös tutkimuksen laatua. Lisäksi visiossa suomalainen tutkimusyhteisö nähdään avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Vision toteutumisen askelmerkit on kirjattu avoimen tieteen ja tutkimuksen missioon. Missiona on

  1. edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
  2. vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa, ja 
  3. parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä, tutkimusalojen välillä, tutkimuksen ja koulutuksen välillä, tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä sekä tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä kansalaisten välillä. 

Julistuksen laatimisen aikajana

Julistuksen luonnostelu alkoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä maaliskuussa 2019. Julistus oli julkisesti kommentoitavana 16.9.-14.10.2019. Julistus hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 10.12.2019 ja julkaistiin 9.1.2020.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 sisältää vision ja mission sekä neljä temaattista linjausta.