Kotimaiset suositukset

Näillä sivuilla julkaistaan Avoimen tieteen koordinaatiossa syntyvät suositukset.

Toimintakulttuurin avoimuuden suositukset

Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden suositukset

Julkaisujen avoimen saatavuuden suositukset

Oppimisen avoimuuden suositukset

  • Suositus oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa huomioitavista tekijänoikeudellisista asioista (2020; julkaistu Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen liitteenä)
  • Avoimen oppimisen kansalliset osaamisvaatimukset (final draft)
  • Suositus avoimen oppimisen edistämisestä meritoitumiseen (final draft)
  • Suositus avoimien oppimateriaalien saavutettavuudesta (final draft)
  • Suositus avoimien oppimateriaalien laatukriteereistä (final draft)
  • Tekeillä: Suositus avoimiin oppimateriaaleihin liittyvistä palveluista, työkaluista ja hyvistä käytännöistä (kommentointiin 2022)
  • Suunnitteilla: Suositus avoimien oppimisympäristöjen saavutettavuudesta
  • Suunnitteilla: Suositus avoimen oppimisen laatukriteereistä
  • Suunnitteilla: Suositus vastuullisesta avoimen oppimisen edistämisestä (luonnostelu alkaa 2022)