Kotimaiset linjaukset

Näillä sivuilla julkaistaan Avoimen tieteen koordinaatiossa syntyvät linjaukset sekä muut merkittävät kotimaiset linjaukset.

Suomalaisen tutkimusyhteisön kansalliset avoimen tutkimuksen linjaukset

Tutkimusyhteisön kansalliset linjaukset linjaavat yksityiskohtaisesti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyjen päämäärien saavuttamiseen tarvittavat strategiset periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Linjauksia laaditaan neljälle avoimuuden osa-alueelle: toimintakulttuurin avoimuus, tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus sekä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

  • Valmisteilla osalinjaukset tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien kannustimista sekä palveluista ja muista avoimuuden toimintakulttuuria tukevista käytännöistä
  • Suunnitteilla osalinjaus kansalaistieteestä

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus

  • Valmisteilla osalinjaus tutkimusaineistojen avoimesta saatavuudesta
  • Suunnitteilla osalinjaus tutkimusmenetelmien avoimesta saatavuudesta

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

  • Valmisteilla osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta
  • Suunnitteilla osalinjaus avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä

Muita käytäntöjä

Myös Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen ja suosittelee tutkimusaineistojen avaamista. Tutkimusrahoittajat ovat yleensä valmiita hyväksymään avoimeen julkaisemiseen liittyviä kustannuksia, kuten siihen kuluvaa työaikaa tai julkaisumaksuja, kunhan ne on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Myös eräät yliopistot voivat kattaa open access -julkaisumaksuja.