Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 23.8.2022

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettua päämäärää, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen.

Linjaus koostuu yhteisistä periaatteista ja (a) oppimateriaalien avoimen saatavuuden sekä (b) avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksista, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä. Periaatteissa määritellään yleiset ehdot oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden edistämiselle. Ne sanoittavat korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle tärkeitä asioita, joista on pidettävä kiinni oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta edistettäessä. Osalinjauksiin kirjatut tavoitteet ovat enemmän aikaan sidottuja päämääriä, ja niihin liittyy konkreettisia toimenpiteitä.

Linjauksen laatimisen aikajana

Linjausta laatimaan perustettiin työryhmä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän alaisuuteen toukokuussa 2019.

Linjauksen johdanto ja periaatteet sekä oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus olivat julkisesti kommentoivana 7.5.-26.6.2020. Linjauksen johdanto ja periaatteet sekä oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus hyväksyttiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa 29.10.2020, ja ne julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 7.12.2020.

Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus oli julkisesti kommentoitavana 7.2.–18.3.2022. Osalinjaus hyväksyttiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa 31.5.2022. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus kokonaisuudessaan julkaistiin 23.8.2022.