Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 10.3.2022

Julkaisutiedot

Julkaisun nimi: Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma. Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus 

Tekijä: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Julkaisusarja: Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020

Julkaisija: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 

ISSN: 2670-062X

ISBN: 978- 952- 5995-38-1

Ladattava tiedosto: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995381

Copyright: CC-BY

 

Titel: Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser

Författare: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation

Publikationsserie: Publikationsserie för ansvarsfull forskning 15:2020

Utgivare: Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)

ISSN: 2670-062X

ISBN: 978-952-5995-39-8

Nerladdningsbar fil: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995398

Copyright: CC-BY

 

Title: Open education and educational resources. National policy and executive plan by the higher education and research community for 2021-2025. Policy component 1 – Open access to educational resources

Author: Open Science Coordination in Finland, Federation of Finnish Learned Societies

Series: Responsible Research Series 16:2020

Publisher: The Committee for Public Information (TJNK) and Federation of Finnish Learned Societies (TSV)

ISSN: 2670-062X

ISBN: 978-952-5995-40-4

DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995404

Copyright: CC-BY