Policy för öppen utbildning och öppna lärresurser

Senast uppdaterad 7.2.2023

Policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser utvecklar mål i Deklaration för öppen vetenskap och forskning att utarbetandet, användningen och en gemensam utveckling av öppna lärresurer och andra öppna lärmetoder utgör en del av högskolornas vardag och möjliggör kontinuerligt lärande.

Denna policy består av gemensamma principer samt delpolicyer för (a) öppen tillgång till lärresurser och b) öppna lärmetoder där mål och åtgärder fastställs. I principerna fastställs de allmänna villkoren för hur öppenhet ska främjas inom utbildning och lärresurser. De formulerar för högskole- och forskarsamfundet viktig information som bör beaktas i arbetet med öppenhet. Målen som anges i delpolicyerna är snarare tidsbundna målsättningar, och de åtföljs av konkreta åtgärder. Den föränderliga internationella miljön påverkar målen och deras åtgärder snabbare än den påverkar principerna.