Nationella policyer

Senast uppdaterad 19.6.2024

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.

Det finlänska forskarsfamfundets nationella policyer för öppen vetenskap

Policy för öppen forskningskultur

Policy för öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder

Policy för öppen tillgång till forskningspublikationer

Policy för öppen utbildning och öppna lärresurser