Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 9.8.2022

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus kokoaa yhteen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehtyjen aikaisempien linjausten ja suositusten näkökulmia siten, että huomio on organisaation toimintakulttuurin avoimuudessa. Lisäksi aiempia linjauksia täydennetään palveluihin, kannustimiin ja vuorovaikutukseen liittyvillä näkökulmilla. 

Linjaus koostuu laajoista teemoista, joita ei ole käsitelty muissa avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksissa. Keskeisiksi avoimuuden edistäjiksi on valittu palvelut, yritysyhteistyö, kansalaistiede sekä arviointi. Linjauksen tavoitteet arvioinnin kehittämiseksi pohjaavat laajaan kansainväliseen ja kansalliseen työhön vastuullisen tutkijanarvioinnin edistämiseksi. Tavoitteeksi asetetaan, että organisaatioilla olisi käytössään tutkimuksen vastuullista arviointia tukevat käytännöt, kriteerit sekä tietopohja monimuotoisten tuotosten ja ansioiden dokumentointiin. Linjauksen tavoitteiden kautta arvioinnin kehitystarpeet muotoutuvat selkeiksi organisaatioiden tehtäviksi. Linjausta tukee kolme tarkentavaa suositusta, jotka julkaistiin yhdessä linjauksen kanssa. Linjaus ja sitä tarkentavat suositukset ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, joka tukee, helpottaa ja edistää tutkijoiden ja organisaatioiden työtä avoimemman tieteen ja tutkimuksen mahdollistamiseksi. 

Linjauksen laatimisen aikajana

Linjauksen laatiminen aloitettiin Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmässä vuonna 2019 ja sen parissa on sittemmin toiminut useita työryhmiä, jotka ovat tuottaneet linjaukseen kokonaisuuksia palveluista, yritysyhteistyöstä, ja kansalaistieteestä. 

Kommentointipyyntö lähetettiin korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille 9.11.2021. Julkinen kommentointi on ollut avoin koko tutkimusyhteisölle niin, että kommentteja on voinut jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti 20.12.2021 asti. Lisäksi linjausta tukevat suositukset ovat olleet kommentoitavana 17.1.2022-7.2.2022

28.1.2022 on järjestetty riskityöpaja, jossa on pohdittu, mitä riskejä työn alla olevaan toimintakulttuurin avoimuuden linjauksen tavoitteiden toteutumiseen liittyy ja miten nämä riskit voidaan luokitella.

Linjaus hyväksyttiin Ohjausryhmän kokouksessa 30.3.2022. 

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus julkaistiin 28.4.2022.