Ohjausryhmä käsitteli linjauksia ja seurantaa

11.4.2022
kuvituskuva kompassi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmässä käsiteltiin neljää linjausasiaa sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 30.3. Kokouksen muistio on nyt saatavilla verkkosivuilla.

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus hyväksyttiin

Toimintakulttuurin avoimuuden linjausta on valmisteltu yli vuoden ajan. Avoimella kommentoinnilla se oli marras-joulukuussa 2021. Nyt linjaustyö on valmis ja ohjausryhmä hyväksyi sen ilman muutoksia. Ohjausryhmä kiitti työryhmää erinomaisesta työstä ja tutkimusyhteisölle tärkeästä linjauksesta.

Toimintakulttuurin linjausta tukee kolme suositusta, jotka keskittyvät kansalaistieteeseen, yritysyhteistyöhön sekä organisaatioiden tarjoamien palveluiden itsearviointiin. Nämä suositukset valmistuvat samaan aikaan linjauksen kanssa. Linjaustyössä pohdittiin myös kannustimia ja työryhmän työ esitellään juttusarjana kevään ja kesän aikana. Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus on nyt sihteeristön toimesta käännettävänä ja taitettavana ja se julkaistaan julkaistaan webinaarissa 28.4.

Osalinjausten kommentointien tuloksia

Kaksi osalinjausluonnosta olivat kommentoinnilla helmi-maaliskuussa ja työryhmät olivat tiivistäneet kommentteja ohjausryhmälle. Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausluonnos sai odotetusti paljon ristiriitaisiakin kommentteja. Työryhmä jatkaa työtään erityisesti toimenpiteiden tarkentamisen näkökulmasta. Tavoitteena on osalinjauksen valmistuminen alkusyksystä 2022. 

Avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus puolestaan valmistunee vähemmin muokkauksin jo toukokuun lopun ohjausryhmän kokoukseen.

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus kommentointikierrokselle

Ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin vielä neljäskin linjausasia: tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus tuli ohjausryhmän toiseen käsittelyyn. Ohjausryhmä kiitti työryhmää selkeästi ja hyvin valmistellusta luonnoksesta ja hyväksyi sen avoimelle kommentoinnille 12.4.–24.5.2022. Osalinjaus valmistuu syksyllä 2022. 

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjauksen valmistuttua alkaa avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuus saada lopullista muotoaa. Silloin myös koordinaation päätehtävä siirtyy linjausten toimeenpanoon ja tarkennukseen. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta aloitetaan suunnitellusti loppukeväästä 2022. Seurannan periaatteet hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 8.12.2021, jolloin pisteytyksen valmistelulle varattiin aikaa maaliskuun kokoukseen asti. Tammikuussa organisaatioilla oli mahdollisuus kokeilla seurannan kyselyä, ja simulaattorin avulla tuotetulla aineistolla tarkennettiin seurannan pisteytystä. 

Uudistetussa pisteytyksessä on loivennettu tasojen kriteerejä sekä huomioitu entistä selkeämmin erilaisten organisaatioiden toimintatavat. Työ seurannan kyselyn kanssa jatkuu vielä kysymysten määrittelyjen tarkentamisella yhteisessä työpajassa 21.4.

Ohjausryhmässä esitettiin toive, että seurannassa kannustettaisiin organisaatioita aikaisempaa laajempaan laadulliseen itsearviointiin. Ohjausryhmä pyysi sihteeristöä pohtimaan, miten laadullinen itsearviointi olisi mahdollista lisätä osaksi jo ensimmäistä seurantakierrosta 2022.

Riskianalyysi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisessa koordinaatiossa on ohjausryhmän toiveesta kartoitettu riskejä. Asiantuntijaryhmät järjestivät riskityöpajoja tammikuussa, ja helmikuussa riskien merkittävyyttä arvioitiin yhdessä Kevättyöpajassa. Ohjausryhmä keskusteli riskeistä ja työ jatkuu nyt riskien hallitsemisen toimenpiteiden tunnistamisella. Riskianalyysi valmistuu syksyllä 2022.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös