Kannustimien mahdollisuudet ja haasteet

29.3.2022
Kuvituskuva, jossa muun muassa porkkanoita ja portaita nousevat jalat.

Miten kannustaa tieteen ja tutkimuksen avaamiseen? Mitä kannustimet itse asiassa ovat? Juttusarjassa käsitellään kannustimia oppimisen, aineistojen ja julkaisemisen näkökulmista.

Avoimen tieteen nyt alkavassa juttusarjassa esitellään Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuteen ja avoimuuteen -työryhmän tuotoksia. Työryhmä toimii Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän osana.

Miten kannustaa tieteen ja tutkimuksen avaamiseen? Mitä kannustimet itse asiassa ovat? Tämä juttusarjan ensimmäinen osa käsittelee kannustimia yleisesti. Seuraavat osat ilmestyvät kerran kuukaudessa ja niissä käsitellään kannustimia oppimisen, aineistojen ja julkaisemisen näkökulmista.

Miksi tarvitaan kannustimia?

Tieteen tekeminen on monella tapaa murroksessa. Yleinen digitalisoituminen vaikuttaa myös tieteeseen, ja digitaalisessa muodossa olevilla tutkimustuotoksilla, esimerkiksi datalla ja menetelmillä, onkin tieteen teossa jatkuvasti kasvava merkitys. Digitaalisuus ja tekniset ratkaisut toisaalta mahdollistavat tutkitun tiedon aiempaa helpompaa jakamista, mutta puutteelliset ratkaisut tai niiden yhteentoimimattomuus voivat myös muodostua jakamisen hidasteeksi tai jopa esteeksi.

Myös tieteen tekemisen kulttuuri on muutoksessa. Tutkitun tiedon nähdään entistä vahvemmin kuuluvan kaikille. Avoin tiede vaatii kulttuurin muutosta, ja kulttuurinen muutos taas riippuu kannustimista.

Mikä kannustaa?

Mikä sitten on kannustin? Kannustimet voivat olla monimuotoisia ja niiden määritteleminen on siksi haastavaa. Kannustimien määrittely tai niiden asettaminen ulkopuolelta ei ole tarkoituksenmukaista, sillä ulkopuolelta on vaikea nähdä, mikä tutkijaa tai opettajaa kannustaa. Kannustimien määrittelyn tuleekin olla tutkimusyhteisön sisältä kumpuavaa.

Parhaillaan valmisteilla olevassa toimintakulttuurin avoimuuden linjauksen luonnoksessa kannustimet määritellään seuraavasti: "Kannustimilla tarkoitetaan suoraan arvostuksen, esimerkiksi arviointikriteerien, huomionosoitusten tai palkitsemisen kautta tapahtuvaa motivointia".

Kannustin on määritelmällisesti myös aina jotain muuta kun pakko. Tutkimusyhteisö koostuu itsenäisistä organisaatioista ja itsenäisistä tutkijoista, joilla on tieteen ja tutkimuksen teon vapaus. Itsenäisiä toimijoita ei voi ohjata ylhäältä päin. Kannustin motivoi ja mahdollistaa, muttei velvoita tai pakota.

Se, mikä ketäkin yksittäistä tutkijaa kannustaa voi riippua monesta asiasta, kuten tutkimusalasta, uravaiheesta tai henkilökohtaisista arvostuksista.

Tutkijaa voidaan konkreettisesti kannustaa avoimuuteen joko rahallisten tai ei-rahallisten palkintojen avulla, joilla osoitetaan tutkimusyhteisölle, että tieteen avaamiseen eteen tehtyä työtä arvostetaan. Esimerkiksi Avoimen tieteen palkinnot ovat konkreettisia kannustimia. Joissain tilanteissa myös suora rahallinen palkkio tai korvaus voi toimia kannustimena, esimerkiksi jos jokin paljon käytetty oppikirja ostetaan sen tekijältä avoimeksi, tai laajassa hankkeessa maksetaan avoimen verkkokurssin tekijöille erillinen korvaus.

Tehokkain tapa kannustaa tutkijoita ja opettajia edistämään avoimuutta on se, että tähän käytetystä työstä saadaan meriittejä. Meriitti “viittaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan tai niihin pohjautuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin ja ansioihin” (linkki määritelmään). Meriiteillä on keskeinen rooli tutkijoiden ja opettajien urapolulla etenemisessä. Ansioiden, kuten vaikkapa avoimen julkaisun toimituskunnassa toimimisen, lisääminen ansioluetteloon ja tämän huomioiminen arvioinnissa voi olla kannustin. Kannustimet ja palvelut voivat myös tukea ja helpottaa tutkijan meritoitumista.

Kaikki kannustimet eivät kuitenkaan ole näin konkreettisia, ja niiden hahmottaminen kannustimiksi onkin vaikeampaa. Siksi on tärkeää pohtia laajemmin, mitä muu voi kannustaa kohti avoimempaa tiedettä ja tutkimusta. Voisiko olla myös niin, että organisaatio voi kannustaa tutkijaa tai opettajaa jakamaan tutkimustuotoksiaan tai oppimateriaaleja tarjoamalla infrastruktuureja tai palveluja, joiden avulla tuotosten jakaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Mahdollisuus allokoida omaa työaikaa vaikkapa avoimen julkaisukanavan etsimiseen voisi myös olla kannustin. Samoin tutkimusyhteisön antama tuki tai palaute voi kannustaa avoimen tieteen edistämiseen omassa työssään.

Sarjan seuraavissa osissa tutustutaan tarkemmin erilaisiin kannustimiin oppimisen, aineistojen ja julkaisemisen näkökulmista.

Teksti: AVOTT-sihteeristö
Kuva: Anne Haapanen (TSV)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös