Avoimen tieteen palkinto

Viimeksi päivitetty 15.11.2022

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio jakaa vuosittain Kansallisen avoimen tieteen palkinnon ja Avoimuuden edistäjä -palkinnon.

Kansallinen avoimen tieteen palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai tutkimusryhmälle, joka on tutkimus- ja/tai opetustyössään tuonut positiivista julkisuutta avoimelle tieteelle tai muulla tavalla edistänyt suomalaista avoimen tieteen toimintakulttuuria tai jotakin avoimen tieteen osa-aluetta.

Avoimuuden edistäjä -palkinnolla nostetaan esiin tahoja, jotka työllään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden toteutumista Suomessa ja jotka omalla työllään ovat olleet esimerkkinä ja tukena muille.

Ehdota palkinnon saajia

Perustellut ehdotukset Kansallisen avoimen tieteen palkinnon ja/tai Avoimuuden edistäjä -palkinnon saajiksi pyydetään toimittamaan joka vuosi erillisellä hakulomakkeella sen vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Lomakkeessa kysytään seuraavia tietoja:

  • Ehdottajan nimi ja yhteystiedot
  • Ehdotettavan henkilön nimi ja mahdollinen taustaorganisaatio, mikäli ehdotat Kansallisen avoimen tieteen palkinnon saajaa
  • Ehdotettavan tahon tiedot ja mahdollinen taustaorganisaatio, mikäli ehdotat  Avoimuuden edistäjä -palkinnon saajaa
  • Perustelut: Kerro lyhyesti, mitä ehdotettu palkinnon saaja on tehnyt ja miten tämä työ on edistänyt avointa tiedettä

Samalla lomakkeella voi ehdottaa sekä Kansallisen avoimen tieteen palkinnon että Avoimuuden edistäjä -palkinnon saajia.

Palkinnot luovutetaan joka vuosi Avoimen tieteen syyspäivillä. Palkitut valitsee Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä. Koordinoinnista vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Aiemmin vuosina 2015-2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen yhteydessä vuosittaisen palkinnon tutkimuksen avoimuutta edistävästä toiminnasta.

Aiempien vuosien palkinnonsaajat

Vuosi Palkinto Palkinnonsaaja
2022 Kansallinen avoimen tieteen palkinto Sami Borg (Kunnallisalan kehittämissäätiö, Tampereen yliopisto)
2022 Avoimuuden edistäjä Susanna Nykyri (Tampereen yliopiston kirjasto)
2022 Avoimuuden edistäjä Suomen Metsätieteellinen Seura
2021 Kansallinen avoimen tieteen palkinto Leo Lahti (Turun yliopisto)
2021 Kansallinen avoimen tieteen palkinto Niina Käyhkö (Turun yliopisto)
2021 Avoimuuden edistäjä Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö (Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto)
2020 Kansallinen avoimen tieteen palkinto Jari Laru (OY)
2020 Avoimuuden edistäjä Suomen Lajitietokeskus (Luomus, Helsingin yliopisto)
2020 Avoimuuden edistäjä Metsähovin radio-observatorio (Aalto-yliopisto, CSC)
2019 Kansallinen avoimen tieteen palkinto Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti (MeMo)
2019 Avoimuuden edistäjät Suomen ympäristökeskus (SYKE)