Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesä- ja talvipäivät

Viimeksi päivitetty 29.11.2023

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio järjestää vuosittain avoimen tieteen kesä- ja talvipäivät yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa. Päivien ohjelmaan kuuluu plenaariosuus ja asiantuntija- ja työryhmien kokouksille varattu osuus sekä mahdollisesti erillisiä työpajoja. 

Tähän mennessä järjestetyt Avoimen tieteen kesä- ja talvipäivät teemoineen:

 • Talvipäivät 2023: Itä-Suomen yliopisto, Savonia ja Karelia, teemana avoimet oppimateriaalit
 • Kesäpäivät 2023: Laurea-ammattikorkeakoulu, teemana avoimen tieteen ja tutkimuksen tulevaisuus
 • Talvipäivät 2022: Jyväskylän yliopisto, teemana vaikuttavuus
 • Kesäpäivät 2022: SYKE, teemana avoin tiede ja kestävyys
 • Syyspäivät 2021: Turun yliopisto - Avoimuuden mahdollistajat
 • Kevätpäivät 2021: Oulun yliopisto, teemana avoimuuden hinta
 • Syyspäivät 2020: Metropolia ja AMKien avoin TKI -hanke, teemana avoin oppiminen
 • Kevätpäivät 2020: Avoimen tieteen koordinaatio
 • Syyspäivät 2019 (Hanken Svenska Handelshögskolan): Yhteistyön avoimuutta - Tutkimusyhteistyö yritysten, julkisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa
 • Kevätpäivät 2019 (Tampereen yliopisto, Tietoarkisto): Datan juridiset ja eettiset kysymykset
 • Syyspäivät 2018 (Avoimen tieteen koordinaatio)