Sommar- och vinterdagarna i öppen vetenskap

Senast uppdaterad 14.6.2023

Samordningen av öppen vetenksap och forskning ordnar årligen sommar- och vinterdagar i öppen vetenskap och forskning i samarbete med olika forskningsorganisationer. På programmet står en seminariedag och en dag för expert- och arbetsgrupper samt eventuellt separata workshopar. 

Tidigare sommar- och vinterdagar (länkar på finska):

  • Sommardagarna 2023: Laurea yrkeshögskolan, tema: öppna vetenskapens och forskningens framtid
  • Vinterdagarna 2022: Jyväskylä universitet, tema forsknignens genomslag
  • Sommardagarna 2022: SYKE, tema: öppen vetenskap och hållbarhet
  • Höstdagarna 2021: Åbo universitet, tema infrastrukturer
  • Vårdagarna 2021: Uleåborgs universitet, tema öppenhetens pris
  • Höstdagarna 2020: Metropolia och yrkeshögskolornas projekt Developing open RDI, Learning and Innovation Ecosystem at Universities of Applied Sciences, tema öppen utbildning
  • Sommardagarna 2020: Samordningen av öppen vetenskap och forskning
  • Höstdagarna 2019 (Hanken Svenska Handelshögskolan), Öppet samarbete – forskningssamarbet med företag, offentlig sektor och den tredje sektorn
  • Vårdagarna 2019 (Tammerfors universitet, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv): Data, juridik och etik
  • Höstdagarna 2018 (Samordningen av öppen vetenskap och forskning)