Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning 2024

Åbo Akademis byggnad Arken, vars glasfasad speglar ett vitt moln mot blå himmel.
Starttid
Sluttid
Plats
Åbo

På de traditionella vinterdagarna för öppen vetenskap och forskning kommer vi i år att utforska flerspråkighet ur många olika synvinklar. Evenemanget ordnas i samarbete med Åbo Akademi. Vi ses i Åbo!         

Program

3.12

  • Förmiddag: konferensföredrag
  • Eftermiddag: expertgruppernas möten (öppna för alla)

4.12

  • Förmiddag: workshop för expertgrupperna (öppen för alla)
  • Eftermiddag: konferensföredrag

Programmet uppdateras senare.

Bild: Åbo Akademis bildbank. Bilden omfattas inte av webbplatsens CC BY-licens.

Deltagande
På plats
Online
Ansvarig organisation
Samordningen av öppen vetenskap
Andra arrangörer