Priser i öppen vetenskap och forskning

Senast uppdaterad 28.11.2023

Samordningen av öppen vetenskap och forskning delar ut flera priser varje år. 

Det nationella priset i öppen vetenskap tilldelas en person eller forskningsgrupp som genom sin forskning eller undervisning har bidragit med positiv publicitet för öppen vetenskap eller på annat sätt främjat finländsk öppen forskningskultur eller något delområde inom öppen vetenskap.

Öppenhetens förkämpe -priset lyfter fram aktörer som genom sitt arbete möjliggör förverkligande av den öppna vetenskapens praxis i Finland och som har fungerat som förebild och stöd för andra.

Förslag (inkl. motivering) på pristagare begärs in med hjälp av ett webbformulär i september varje år, och pristagarna utses av den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Priserna delas ut på Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning. 

Sakkunnigpriset i öppen vetenskap och forskning synliggör det arbete som görs i expertgrupperna. Expergruppernas ordförande nominerar pristagare och utser pristagaren genom röstning. Priset delas ut årligen på vår- eller höstworskhopen i öppen vetenskap och forskning.

Priserna i öppen utbildning, dvs. Årets påverkare inom öppen utbildning, Årets öppna läromedel ja Årets öppna lärmetod delas ut årligen på Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning. Efter öppen nominering utses pristagarna utses av en jury som består av representanter för Finlands universitetsrektores råd UNIFI, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Finlands studentkårers förbund SYL, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, Nationalbiblioteket, Biblioteket för öppna lärresurser samt Expertgruppen för öppen utbildning. Priserna delas ut på Sommardagarna i öppen vetenskap.

Vetenskapliga samfundens delegation koordinerar priserna med finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Under åren 2015–2017, i samband med ATT-projektet, delade Undervisnings- och kulturministeriet ut ett årligt pris för verksamhet som främjar öppen vetenskap.

Pristagare

År Pris Pristagare
2023 Det nationella priset i öppen vetenskap Tuomas Aivelo (Helsingfors universitet)
2023 Öppenhetens förkämpe Projektet Flyttfåglarnas vår (Jyväskylä universitet, YLE, CSC)
2023 Årets påverkare inom öppen utbildning Matleena Laakso (Tammerfors universitet, frilans) 
2023 Årets öppna läromedel Kaisa Puttonen (Laurea), Leena Elenius (SeAMK) & Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK)
2023 Årets öppna lärmetod Maria Ehrnström-Fuentes (Svenska handelshögskolan)
2023 Sakkunnigpriset i öppen vetenskap och forskning Anne Kärki (SAMK)
2022 Det nationella priset i öppen vetenskap Sami Borg (Kommunbranschens utvecklingsstiftelse, Tammerfors universitet)
2022 Öppenhetens förkämpe Susanna Nykyri (Tammerfors universitetsbibliotek)
2022 Öppenhetens förkämpe Finlands Forstvetenskapliga Samfund
2022 Sakkunnigpriset i öppen vetenskap och forskning Tomi Rosti (Östra Finlands universitet)
2022 Årets påverkare inom öppen utbildning Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland, Creative Commons Suomi, Suomen eOppimiskeskus)
2022 Årets öppna läromedel Petteri Muukkonen, Critical-projektet samt studerande på kursen GIS Project Work
2022 Årets öppna lärmetod Vetenskapstermbanken
2021 Det nationella priset i öppen vetenskap Leo Lahti (Åbo universitet)
2021 Det nationella priset i öppen vetenskap Niina Käyhkö (Åbo universitet)
2021 Öppenhetens förkämpe Spetsforskningsenheten för spelkulturer (Tammerfors universitet, Åbo universitet, Jyväskylä universitet)
2020 Det nationella priset i öppen vetenskap Jari Laru (Uleåborgs universitet)
2020 Öppenhetens förkämpe Finlands artdatacenter (Luomus, Helsingfors universitet)
2020 Öppenhetens förkämpe Skoggård radioobservatorium (Aalto-universitetet, CSC)
2019 Det nationella priset i öppen vetenskap Research Institute of Modelling and Measuring for The Built Environment (MeMo)
2019 Öppenhetens förkämpe Finlands miljöcentral (SYKE)