Toimintakulttuurin avoimuus

Viimeksi päivitetty 27.2.2024

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus on aina ollut osa vastuullista tiedettä ja tutkimusta.

Se, mitä avoimuudella tarkoitetaan, on kuitenkin murroksessa. Uudet teknologiat sekä muutokset yhteiskunnan odotuksissa ovat luoneet sekä mahdollisuuksia että paineita tiedeyhteisölle lisätä avoimuutta ja muuttaa tapaa, jolla se tekee tutkimusta, palkitsee tutkijoita, jakaa tutkimustietoa sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Toimintakulttuurin avoimuuden edistäminen voi tarkoittaa esimerkiksi avoimen tieteen ja tutkimuksen eteen tehdyn työn arvostamista ja mahdollistamista. Lisäksi toimintakulttuurin asiantuntijaryhmässä pohditaan muun muassa:

  • Tutkijan meritoitumiseen ja tutkimuksen arviointiin liittyviä vastuullisia käytäntöjä
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen tarvitsemia palveluita 
  • Osallistavan kansalaistieteen luomia mahdollisuuksia ja haasteita.
  • Mitä kaikkea vaaditaan siihen, että tiedeyhteisössä avoimuus lisääntyy ja muuttuu osaksi tieteen tekemisen arkea?

Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmä

Toimintakulttuurin avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana vuonna 2023 toimii Miki Kallio (OY) ja sihteerinä Jonni Karlsson (TSV).

Toimimattomat sähköpostiosoitteet ja niihin liitetyt nimet poistetaan ryhmän jäsentiedoista.

Työryhmät

Vertaistuki linjausten ja suositusten toimeenpanossa

pj. Miki Kallio

Työryhmä toimii keskustelevana yhteisönä vertaistuelle linjausten jalkautumisen toteutumisessa sekä seuraa linjausten toimeenpanon edistymistä paikantaen haasteita ja iloiten yhdessä onnistumisista.

Avoimen tieteen termit

pj. Tiina Käkelä & Tero Toivanen

Työryhmä päivittää Tieteen termipankki -tietokannassa olevia avoimen tieteen termikuvauksia. Tässä työssä hyödynnetään kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaustyön tuloksena syntyneitä uusia sanastoja sekä mm. Tutkimushallinnon sanastoa.

Kansalaistieteen tuki ja -palvelut

pj. Miki Kallio & Elena Svahn

Työryhmä selvittää, kuinka kansallisen linjauksen jalkautusta voidaan tukea palveluiden, ohjeistusten sekä konkretian voimin. Tarkoituksena on jalkautua aktiivisiin pienryhmiin pohtimaan edellytyksiä koti- tai pohjoismaisen yhteisen kansalaistieteen palveluiden alustan perustamiselle sekä ohjeistuksien konkretisoimiselle huomioiden sekä koulutetut, että kansalaistieteilijät.  

Vastuullinen arviointi ja kannustimet

pj. Mira Söderman

Vastuullinen arviointiin ja sen tietopohjaan ja menetelmiin liittyvät kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia tutkimusorganisaatioissa. Työryhmä kokoaa yhteen tutkimuksen ja tutkijanarviointiin osallistuvat henkilöt, käsittelee aihetta konkreettisten esimerkkien kautta, sekä jakaa tietoa parhaista käytännön ratkaisuista eri organisaatioissa tehtävän arviointityön tueksi sekä yhteisten kansallisten toimintamallien kehittämiseksi.

Vuorovaikutus päätöksentekijöihin ja avoin hallinto

pj. Niina Nurmi 

Työryhmän tarkoituksena on pohtia, kuinka avoimuutta voidaan edistää hallinnon, päätöksenteon sekä yhteistyön päättäjien kanssa suhteen.

Työnsä päättäneet työryhmät:

Osallistu

Mukaan toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset:

Lisätiedot: 

  • jonni.karlsson@tsv.fi