Linjaukset ja aineistot

Avoimen tieteen koordinatiossa tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

Tähän on koottu keskeisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen dokumentteja:

Linjaustyön jatkuu kaikissa asiantuntijaryhmissä. Suunniteltu aikataulu linjausten laatimiselle ja avoimille kommentoinneille vuosille 2021–2022: 

Syksy 2021: Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus: Tutkimusmenetelmien avoin saatavuus (osalinjaus 2) – työ alkaa. Kommentoinnille lähtee Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus: Kokooma- ja yksittäisteosten avoin saatavuus (osalinjaus 2) sekä Avoimen toimintakulttuurin linjaus. Kevät 2022: Kommentoinnille lähtee  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus: Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt (osalinjaus 2) sekä  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus: Tutkimusmenetelmien avoin saatavuus (osalinjaus 2) – kommentointi. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus: Kokooma- ja yksittäisteosten avoin saatavuus (osalinjaus 2) sekä Avoimen toimintakulttuurin linjaus valmistuvat. Sysky 2022:  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus: Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt (osalinjaus 2) sekä Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus: Tutkimusmenetelmien avoin saatavuus (osalinjaus 2) valmistuvat.
Avoimen tieteen koordinaation suunnitelma linjaustyölle 2021–2022.