Linjaukset ja aineistot

Avoimen tieteen koordinatiossa tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

Tähän on koottu keskeisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen dokumentteja:

Linjaustyön jatkuu kaikissa asiantuntijaryhmissä. Suunniteltu aikataulu linjausten laatimiselle ja avoimille kommentoinneille vuosille 2020–2022: 

Syksy 2020: Oppimateriaalien avoimen saatavuuden linjaus valmistuu, tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus kommentoinnille, kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaustyö alkaa, avoimen toimintakulttuurin linjaustyö alkaa. Kevät 2021: Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus valmistuu, kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaus kommentoinnille, avoimen toimintakulttuurin linjaus kommentoinnille, tutkimusmenetelmien avoimuuden linjaustyö alkaa, avointen opetuskäytäntöjen linjaustyö alkaa. Syksy 2021: avoimen toimintakulttuurin linjaus valmistuu, tutkimusmenetelmien avoimuuden linjaus kommentoinnille, avointen opetuskäytäntöjen linjaus kommentoinnille. Kevät 2022: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaus valmistuu.
Avoimen tieteen koordinaation suunnitelma linjaustyölle 2020–2022.