Linjaukset ja aineistot

Avoimen tieteen koordinatiossa tuetaan tutkimusyhteisöä laatimaan yhteisiä linjauksia ja suosituksia tukemaan tieteen ja tutkimuksen avointa saatavuutta.

Tähän on koottu keskeisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen dokumentteja:

Linjaustyön jatkuu kaikissa asiantuntijaryhmissä. Suunniteltu aikataulu linjausten laatimiselle ja avoimille kommentoinneille vuosille 2020-2021: 

Kevät 2020: Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus – kommentointi toukokuu, Oppimateriaalien avoimen saatavuuden linjaus – kommentointi toukokuu, Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen sitoutuminen. Syksy 2021: Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus – valmistuu, Oppimateriaalien avoimen saatavuuden linjaus – valmistuu, Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaustyö alkaa,  Avoimen toimintakulttuurin linjaustyö alkaa. Kevät 2021: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaus – kommentointi helmikuu,  Avoimen toimintakulttuurin linjaus – kommentointi helmikuu, Tutkimusmenetelmien avoimuuden linjaustyö alkaa, Avointen opetuskäytäntöjen linjaustyö alkaa. Syksy 2021: Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjaus - valmistuu,  Avoimen toimintakulttuurin linjaus – valmistuu, Tutkimusmenetelmien avoimuuden linjaus – kommentointi lokakuu.
Avoimen tieteen koordinaation suunnitelma linjaustyölle 2020-2021.