Tutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen avaaminen on monimutkainen tehtävä. Jo pelkkä terminologia voi olla haastavaa - puhutaanko aineistoista vai datasta? Ja mikä kaikki voi olla dataa?

Aineistojen avaaminen vaatii valtavan määrän suunnittelua jo sen keräämisvaiheessa. Siihen vaikuttavat myös lailliset vaatimukset (erityisesti eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR) sekä rahoittajien asettamat ehdot. Ja jos lopulta ollaan päästy datan avaamisen äärelle, sen säilyttäminen niin, että se olisi aidosti löydettävää ja hyödynnettävää, vaatii sekä yksittäisen tutkijan työtä että merkittävää mahdollistavaa infrastuktuuria.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Tutkimusaineistojen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 26.11.2019 valittu toiselle kierrokselle Pekka Orponen (Aalto-yliopisto) ja sihteerinä toimii Nina Järviö (TSV).

Työryhmät

Aineistot organisaatioissa -työryhmä
Tehtävä: Työryhmä ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi. Työryhmän työskentely päättyy kevään 2020 aikana. Vastuuhenkilö: Anne Sunikka (Aalto-yliopisto).
Työskentelyalue
 
Datakoulutukset-työryhmä
Tehtävä: Työryhmän tehtävänä on suunnitella mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen. Ryhmä  laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja koulutusten toteutustavoista. Vastuuhenkilö: Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto)
Työskentelyalue
 
Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus -työryhmä:
Tehtävä: Laatia ensimmäinen luonnos suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen. Vastuuhenkilö: Pekka Orponen (Aalto-yliopisto)
Työskentelyalue
 
Tutkijan datapalvelut -työryhmä:
Tehtävä: Laatia selvitys ja mahdollisesti suositus eurooppalaisten ja lähipalveluiden käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi. Laaditaan arkkitehtuurin erittelyä. Vastuuhenkilö: Pauli Assinen (Helsingin yliopisto)
Työskentelyalue

Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä:
Tehtävä: Laatia kansallinen roadmap tutkimusaineistojen linkittämiselle ja viittaamiselle sekä pysyvien tunnisteiden käytölle. Vastuuhenkilö: Jessica Parland-von Essen (CSC)
Työskentelyalue
 
Työnsä päättäneet työryhmät:
  • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä  (2019)
  • Sensitiivisen datan työryhmä (2019)

Osallistu

Mukaan tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset: