Tutkimusaineistojen avoimuus

Viimeksi päivitetty 3.8.2022

Tutkimusaineistojen avaaminen on monimutkainen tehtävä. Jo pelkkä terminologia voi olla haastavaa - puhutaanko aineistoista vai datasta? Ja mikä kaikki voi olla dataa?

Aineistojen avaaminen vaatii valtavan määrän suunnittelua jo sen keräämisvaiheessa. Siihen vaikuttavat myös lailliset vaatimukset (erityisesti eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR) sekä rahoittajien asettamat ehdot. Ja jos lopulta ollaan päästy datan avaamisen äärelle, sen säilyttäminen niin, että se olisi aidosti löydettävää ja hyödynnettävää, vaatii sekä yksittäisen tutkijan työtä että merkittävää mahdollistavaa infrastuktuuria.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä

Tutkimusaineistojen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto) ja sihteerinä Marita Kari (TSV).

Työryhmät

FAIR-periaatteiden soveltaminen:
Tehtävä: Laatia suositukset FAIR-periaatteiden soveltamisesta.
Vastuuhenkilö: Jessica Parland-von Essen (CSC)
 
Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus -työryhmä:
Tehtävä: Laatia luonnos tutkmusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.
Vastuuhenkilö: Leo Lahti (Turun yliopisto)
 
Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta -työryhmä:
Työryhmä perustettiin syyspäivillä 2021 ja tarkentaa tehtävänsä. Tarkoitus on edistää erilaisten datanhallinnan asiantuntijatehtävien tunnettuutta, jäsentää koulutustarpeita liittyen datanhallinnan asiantuntijatehtäviin sekä tehdä ehdotus siitä, miten tarvittavaa koulutusta voisi järjestää Suomessa.
Vastuuhenkilö: Mari Elisa Kuusniemi (Helsingin yliopisto/Tuuli), sihteeri: Päivi Kanerva (Turun yliopisto)
 
Työnsä päättäneet työryhmät:
  • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä  (2019)
  • Sensitiivisen datan työryhmä (2019)
  • Aineistot organisaatioissa (2020)
  • Tutkijan datapalvelut (2020)
  • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä (2020)
  • Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus -työryhmä (2021)
  • Kansainvälinen yhteistyö tutkimusaineistojen avoimuuden kontekstissa (2021)
  • Tutkijan datapalvelujen markkinointi (2022)
  • Datakoulutukset (2022)
  • Dynaamiset DMP:t (2022)

Osallistu

Mukaan tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset: