Oppimisen avoimuus

Teknologinen kehitys antaa opettajille uusia mahdollisuuksia jakaa opetusmateriaalejaan entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle ja jopa pitää kaikille avoimia opetustuokioita verkossa. Oppimisen ja opettamisen avaaminen on kuitenkin myös haastavaa ja herättää monia teknisiä, juridisia ja kulttuurisia kysymyksiä.

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmällä on puheenjohtajisto, jonka jäseniä 2021 ovat:
  • Aino Helariutta (Laurea)
  • Anna Lindfors (CSC)
  • Terhi Kaipainen (XAMK)
  • Anne Kärki (SAMK)
  • Kaisu Clarot (OY)
  • Minna Niemi-Grundström (TAU)
  • Tommi Siivonen (Opetushallitus)
  • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (TSV).

Työryhmät

Avoimen oppimisen palvelut
Tehtävä: Nimensä päivittänyt työryhmä alkaa 2020 suunnitella suositusta käytännöistä ja työkaluista, joilla varmistetaan avoimien oppimateriaalien löydettävyys, yhteentoimivuus, uudelleenkäytettävyys ja jatkokehitettävyys. Vetäjä: Anna Lindfors (CSC)

Viestintä ja opastus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista ainakin seuraavien projektien parissa: a) Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien opas, b) Osallistuminen avoimen tieteen syyspäivien 2020 suunnitteluun - aiheena avoin oppiminen ja c) avoimen oppimisen vuosipalkinnon suunnittelu. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV).

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2021 linjauksen toisen, avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä käsittelevän osalinjauksen työstämistä. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV)

Oppimateriaalien saavutettavuus
Tehtävä: Työryhmä aloittaa 2020 aikana laatimaan suositusta, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida oppimateriaaleja laadittaessa. Vetäjä: Anne Kärki (SAMK)

Avoimesta oppimisesta meritoituminen
Tehtävä: Työryhmä aloittaa 2020 aikana suunnittelemaan suositusta, miten oppimisen ja oppimateriaalien avaaminen huomioidaan opettajien työnkuvassa ja meritoitumisessa. Vetäjä: Miki Kallio (OY)

Avoimen oppimisen laatukriteerit
Tehtävä: Työryhmä alkaa 2020 aikana pohtia avoimen oppimisen ja oppimateriaalien laatukriteerejä. Vetäjä Terhi Kaipainen (XAMK).

Työryhmien yhteinen työskentelytila

Työnsä lopettaneita työryhmiä:

  • Määrittely (2020): Työryhmän tehtävänä oli määritellä keskeisiä avoimeen oppimiseen liittyviä käsitteitä (avoin oppiminen, avoimet oppimateriaalit, avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Työn tulokset on viety Tieteen termipankkiin.
  • Tekijänoikeudet ja sopimusmallit (2020): Työryhmä laati suosituksen asioista, joita hyvä muistaa oppimateriaaleja avattaessa (final draft).

Osallistu

Mukaan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset: