Oppimisen avoimuus

Teknologinen kehitys antaa opettajille uusia mahdollisuuksia jakaa opetusmateriaalejaan entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle ja jopa pitää kaikille avoimia opetustuokioita verkossa. Oppimisen ja opettamisen avaaminen on kuitenkin myös haastavaa ja herättää monia teknisiä, juridisia ja kulttuurisia kysymyksiä.

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.

Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmä

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä.

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmällä on puheenjohtajisto, jonka jäseniä 2020 ovat:
  • Aino Helariutta (Laurea)
  • Anna Lindfors (CSC)
  • Anne Kärki (SAMK)
  • Kaisu Clarot (OY)
  • Minna Niemi-Grundström (TY)
  • Paula Merikko (Opetushallitus)
  • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)

Asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (TSV).

Työryhmät

Avointen opetuskäytäntöjen määrittely
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 keskittyen erityisesti avointen opetuskäytäntöjen täsmentämiseen. Vetäjä: Aino Helariutta (Laurea)

Avointen oppimateriaalien palvelu -yhteistyö
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 pohtimalla ja keräämällä esimerkkiä toisaalta oppimateriaalin avaamiseen liittyvistä ongelmista (esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksistä), toisaalta oppimateriaalien avaamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Vetäjä: Anna Lindfors (CSC)

Tekijänoikeudet ja sopimusmallit
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 viimeistelemällä suosituksen Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa? Valmis suositus viedään Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi ja siitä laaditaan tiivistetty check list. Vetäjä: Anne Kärki (SAMK)

Viestintä ja opastus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista ainakin seuraavien projektien parissa: a) Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien opas ja b) Osallistuminen avoimen tieteen syyspäivien 2020 suunnitteluun - aiheena avoin oppiminen. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV).

Oppimateriaalien avoimuuden linjaus
Tehtävä: Työryhmä jatkaa 2020 avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen työstämistä. Vetäjä: Ilmari Jauhiainen (TSV)

Oppimateriaalien saavutettavuus
Tehtävä: Työryhmä aloittaa 2020 aikana laatimaan suositusta, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida oppimateriaaleja laadittaessa. Vetäjä: Anne Kärki (SAMK)

Työryhmien yhteinen työskentelytila

Osallistu

Mukaan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien toimintaan pääset: