Öppen utbildning

Senast uppdaterad 3.8.2022

Den digitala utvecklingen ger lärare nya möjligheter att dela sina undervisningsmaterial till en bredare publik och möjliggör till och med öppen undervisning online. Öppen undervisning och öppet lärande innebär dock även utmaningar och väcker många tekniska, juridiska och kulturella frågor.

Öppen undervisning sker ofta med digital teknik. Syftet är att göra deltagande i undervisningen möjligt för alla genom att öka tillgängligheten och utbudet samt främja studentcentrerat lärande..

Expertgruppen i öppen utbildning

Expertgruppen i öppen utbildning har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring öppen utbildning. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Expertgruppen i öppen utbildning har ett presidium vars medlemmar år 2021 är:

  • Aino Helariutta (Laurea)
  • Anna Lindfors (CSC)
  • Terhi Kaipainen (XAMK)
  • Anne Kärki (SAMK)
  • Kaisu Clarot (OY)
  • Minna Niemi-Grundström (TAU)
  • Tommi Siivonen (Utbildningsstyrelsen)
  • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)

Expertgruppens sekreterare är Ilmari Jauhiainen (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Viestintä ja opastus (ungefär: kommunikation och handledning)
Ansvarsperson: Aino Helariutta (Laurea).

Avoimen oppimisen saavutettavuus (ungefär: tillgänglighet av öppen utbildning)
Ansvarsperson: Anne Kärki (SAMK)

Avoimen oppimisen laatukriteerit (ungefär: kvalitetskriterier för öppen utbildning)
Ansvarsperson: Terhi Kaipainen (XAMK)

Vastuullinen avoin oppminen (ungefär: ansvarsfull öppen utbildning)

Arbetsgruppernas gemensamma Googleområde

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att