Öppen utbildning

Den digitala utvecklingen ger lärare nya möjligheter att dela sina undervisningsmaterial till en bredare publik och möjliggör till och med öppen undervisning online. Öppen undervisning och öppet lärande innebär dock även utmaningar och väcker många tekniska, rättsliga och kulturella frågor.

Öppen undervisning är undervisning som utnyttjar digital teknik. Målet är att minska på olika hinder och att göra deltagandet i undervisning möjligt för alla genom att öka på utbudet, hinderslös tillgång och studentcentrerat lärande (learner-centeredness).

Expertgruppen i öppen utbildning

Expertgruppen i öppen utbildning har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring öppen utbildning. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

  • Nationella policyn och rekommendationer skrivs i samverkan med expertgruppen

Expertgruppen i öppen utbildning har ett presidium vars medlemmar år 2020 är:

  • Aino Helariutta (Laurea)
  • Anna Lindfors (CSC)
  • Anne Kärki (SAMK)
  • Kaisu Clarot (OY)
  • Minna Niemi-Grundström (TY)
  • Paula Merikko (Opetushallitus)
  • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)

Expertgruppens sekreterare är Ilmari Jauhiainen (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Avointen opetuskäytäntöjen määrittely (ungefär: definiering av öppna lärometoder)
Ansvarsperson: Aino Helariutta (Laurea)

Avointen oppimateriaalien palvelu -yhteistyö (ungefär: Samarbetsgrupp för tjänsten för öppna läromedel)
Ansvarsperson: Anna Lindfors (CSC)

Tekijänoikeudet ja sopimusmallit (ungefär: upphovsrätt och avtalsmodeller)
Ansvarsperson: Anne Kärki (SAMK)

Viestintä ja opastus (ungefär: kommunikation och guidning)
Ansvarsperson: Ilmari Jauhiainen (TSV).

Oppimateriaalien avoimuuden linjaus (ungefär: policyn för öppna läromedel)
Ansvarsperson: Ilmari Jauhiainen (TSV)

Oppimateriaalien saavutettavuus (ungefär: tillgängligheten av läromedel)
Ansvarsperson: Anne Kärki (SAMK)

Arbetsgruppernas gemensamma arbetsutrymme

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att