Öppen utbildning

Senast uppdaterad 12.4.2024

Den digitala utvecklingen ger lärare nya möjligheter att dela sina undervisningsmaterial till en bredare publik och möjliggör till och med öppen undervisning online. Öppen undervisning och öppet lärande innebär dock även utmaningar och väcker många tekniska, juridiska och kulturella frågor.

Öppen undervisning sker ofta med digital teknik. Syftet är att göra deltagande i undervisningen möjligt för alla genom att öka tillgängligheten och utbudet samt främja studentcentrerat lärande..

Expertgruppen i öppen utbildning

Expertgruppen i öppen utbildning har som uppgift att befrämja och diskutera frågor kring öppen utbildning. Expertgruppen har flera olika arbetsgrupper som koncentrerar sig på speciellt utvalda teman.

Expertgruppen i öppen utbildning har ett presidium vars medlemmar år 2023 är:

  • Aino Helariutta (Laurea)
  • Anna Lindfors (CSC)
  • Terhi Kaipainen (XAMK)
  • Minna Fred (Haaga-Helia)
  • Minna Niemi-Grundström (TU)
  • Mai Tallgren (Utbildningsstyrelsen)
  • Tarmo Toikkanen (Open Knowledge Finland)
  • Marjo Vallittu (JU)
  • Mira Juppi (Savonia)

Expertgruppens sekreterare är Ilmari Jauhiainen (TSV).

Expertgruppens arbetsgrupper

Viestintä ja opastus (ungefär: kommunikation och information)
Ansvarsperson: Aino Helariutta (Laurea).

Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus (Delpolicy för öppen tillgång till lärdomsprov, i samarbete med expertgruppen för öppen tillgång till forskningspublikationer)
Ansvarsperson: Tomi Rosti (Östra Finlands universitet, Expertgruppen för öppen tillgång till publikationer) och Marjo Vallittu (Jyväskylä universitet, Expertgruppen för öppen utbildning).

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen päivittäminen (Uppdatering av policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser)
 Ansvarsperson: Ilmari Jauhiainen (AVOTT/TSV).

Oppimisen vertaistuki (Kollegialt stöd för öppen utbildning)
Ansvarsperson: Terhi Kaipainen (XAMK).

Avoimen oppimisen MOOC (MOOC för öppen utbildning)
Ansvarsperson: Marjo Vallittu (JY).Avointen oppimateriaalien kuratointi ja vertaisarviointi (Kuratering och sakkunniggranskning av öppna lärresurser)

Tidigare arbetsgrupper
Avoimen oppimisen laatukriteerit (2023), Avoimen oppimisen saavutettavuus (2023), Vastuullinen avoin oppiminen (2023), Oppimateriaalien ja oppimisen avoimuuden linjaus (2022), Palvelut (2022), Meritoituminen (2021), Määrittely (2020), Tekijänoikeudet ja sopimusmallit (2020)

Delta

Anmäl dig till expertgruppen/arbetsgrupper genom att fylla i anmälningsblanketten (extern länk, på finska). Ogiltiga e-postadresser och tillhörande namn kommer att tas bort från gruppens medlemsregister.