Tutkimusmenetelmien avoimuuden osalinjausluonnos kommentoitavana

12.4.2022
Sivusta kuvatut kädet kirjoittavat kannettavalla tietokoneella

Luonnos tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjauksesta on avattu kommentoinnille 12.4.–24.5.2022.

Nyt kommentoitavana oleva luonnos on Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden  linjauksen toinen osalinjaus. Se perustuu samoihin strategisiin periaatteisiin kuin keväällä 2021 julkaistu Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaus, mutta linjauskokonaisuuden johdantoa on päivitetty.

Avoimen tieteen dokumenttien keskinäistä suhdetta esittävä kaavio. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus muodostaa kolmiosaisen pyramidin huipun, julistuksen päämääriä täsmentävät linjaukset sen keskiosan ja linjauksia täydentävät suositukset pyramidin pohjan. Linjaukset koostuvat koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Linjauksia tehdään neljälle avoimen tieteen alueelle: toimintakulttuuri (ei osalinjauksia), julkaisut (osalinjaukset artikkeleiden, monografioiden ja opinnäytetöiden avoimesta saatavuudesta), aineistot (osalinjaukset tutkimusdatan sekä menetelmien ja infrastruktuurien avoimuudesta) ja oppiminen (osalinjaukset oppimateriaalien ja oppimis- ja opetuskäytäntöjen avoimuudesta).

Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmästä koottu työryhmä on yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa laatinut tämän luonnoksen kansalliseksi tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuuden osalinjaukseksi.

Kommentointi on avoinna koko tutkimusyhteisölle 12.4.–24.5. Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle, ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. Kommentit kerätään verkkolomakkeella.

Osalinjausluonnos on saatavilla kolmella kielellä:

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Kommentoinnin päätyttyä Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä muokkaa luonnosta ja esittelee sen Ohjausryhmälle syksyllä 2022. Tavoitteena on linjauksen hyväksyminen syksyn 2022 aikana.

Kuva: Unsplash/Norwood Themes

Sinua saattaisi kiinnostaa myös