Ohjausryhmä hyväksyi viitearkkitehtuurin kommentoinnille

12.4.2023
Kuvituskuva, jonka päällä teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 30.1.2023

AVOTT-ohjausryhmä käsitteli arkkitehtuurin lisäksi datanhallinnan asiantuntijoiden pätevöitymistä ja juridiikkatyöryhmän perustamista.

Maaliskuun kokouksessaan AVOTT-ohjausryhmä hyväksyi avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurin kommentoinnille. Kahden vuoden työn tulos avataan siis tutkimusyhteisön näkemyksille avoimen tieteen ja tutkimuksen kotimaisesta ekosysteemistä.

Ohjausryhmä totesi, että arkkitehtuuri on vaikuttava – ja laaja. Huolenaiheeksi nousikin vaativan kokonaisuuden kommentointi. Kommentoinnin tueksi järjestetään kuitenkin kaksi samansisältöistä webinaaria, joissa käydään läpi viitearkkitehtuurin osa-alueita sekä ohjeistetaan asiantuntijoita arkkitehtuurin kommentointiin. Webinaareista tehdään tallenteet AVOTT-Youtube-kanavalle.

Suunnitteilla kansallinen datanhallinnan asiantuntijoiden koulutus

Tutkimusdatanhallinnan asiantuntijoilla on monta nimeä: muun muassa data steward, tietoasiantuntija, data manager, informaatikko. Nämä asiantuntijat vastaavat tutkimusdatan tukitoiminnoista liittyen datan luomisen, ylläpitoon ja käyttöön kaikissa tutkimuksen vaiheissa, ja sitä mukaa kuin vaatimukset datan avoimuutta kohtaan kasvavat, tarve kasvaa jatkuvasti.

Osaajista on kuitenkin huutava pula, ja ratkaisuksi tälle Tutkimusaineistojen asiantuntijaryhmässä perustettiin työryhmä Datanhallinnan asiantuntijan ammatillisen pätevöitymisen tiekartta. Työryhmä on laatinut suunnitelman kansallisesti koordinoidusta pätevöitymiskoulutuksesta, jota esiteltiin ohjausryhmälle. 

Seuraavaksi työryhmä hakee rahoitusta koulutuskoordinaattorin palkkaamiseksi sekä pohtii koulutuksen järjestävää tahoa.

Juridiikkaryhmä täsmäongelmiin

AVOTT-työssä kohdataan toistuvasti kysymyksiä, jotka vaatisivat yhteisymmärrystä lakien tulkinnasta sekä sovittuja yhteisiä toimintatapoja. Koska AVOTT-koordinaation osallistuu hyvin vähän organisaatioiden lakiasiantuntijoita, sihteeristö ehdotti tarvittaessa koolle kutsuttavaa juridiikkatyöryhmää, jossa ratkotaan täsmäongelmia. Sihteeristö sai tehtäväkseen jatkaa ryhmän tehtävänannon ja toimintaperiaatteiden suunnittelua.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös