Kokooma- ja yksittäisteosten osalinjaus hyväksytty uudelle kommentoinnille

25.6.2024
Vihreäksi sävytetty kuva kompassista kämmenellä, kuvassa on myös teksti "AVOTT-ohjausryhmän kokous 10.6.2024".

Kevään viimeisessä kokouksessa AVOTT-ohjausryhmän työlistalla oli linjaus- ja rahoitusasiaa sekä erilaisia tilannekatsauksia.

Kevään aikana kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausta laativa työryhmä on jatkokehittänyt luonnosta, joka oli tutkimusyhteisön kommentoitavana alkuvuodesta 2022. Avoin julkaiseminen kehittyy kuitenkin nopeasti, joten osalinjaus avataan uudelle kommentoinnille, ja sitä ajatellen ohjausryhmä sai katsastettavakseen päivitetyn version.

Myös avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitustyöryhmällä on ollut kiireinen kevätkausi, ja ohjausryhmä sai tilannekatsauksen tehdystä työstä. Työryhmä on käsitellyt tieteen, tutkimuksen ja oppimisen avoimuuden parempaa huomioimista nykyisissä rahoituslähteissä, merkittäviä kehityskohteita avoimuutta tukevien infrastruktuurien resursoinnissa sekä mahdollisia täydentäviä resursointimekanismeja.

Kuten AVOTT-kesäpäivillä kuultiin, asiantuntijaryhmissä on valmistumassa tai valmistunut erilaisia ohjaavia dokumentteja. Myös Tutkimusaineistojen kuvailuohje -työryhmä on saanut työnsä päätökseen, ja Nina Hyvönen esitteli ohjeistusta, jonka tarkoitus on helpottaa tutkijoita orientoitumaan kuvailutyöhön ja avata siihen liittyviä prosesseja.

Ohjausryhmä kuuli myös tilannekatsauksia niin kansallisesta kuin kansainvälisestä työstä tutkimusaineistojen avoimuuden edistämiseksi. Kansallisen DMP-konsortion puheenjohtaja Susanna Nykyri kertoi uuden sopimuskauden valmistelusta ja konsortion kehittämistyöstä. CSC:n Sara Garavelli puolestaan esitteli eurooppalaisen tutkimusaineistojen EOSC-palvelukeskittymän tulevaisuudensuunnitelmia ja kertoi Suomen EOSC-foorumista.
 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös