Oppiminen avoimeksi – mutta ei pakolla

15.9.2020
Lintu vuorten yläpuolella

Oppimisen avaaminen on arvokas päämäärä, mutta sitä ei pidä edistää vastuuttomasti. Erityisen tärkeää on huolehtia, että oppimista avataan vain vapaaehtoisesti.
 

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksessa keskeiseksi periaatteeksi on nostettu, että kaikkia asiaankuuluvia oikeuksia on kunnioitettava. Erityisen tärkeätä on muistaa tekijänoikeudet. Esimerkiksi oppimateriaali on tekijänsä omaisuutta, ja sen avaamiseen tarvitaan aina tekijän suostumus. Periaatetta avataan tarkemmin linjauksen liitteenä ilmestyvässä suosituksessa.

Vapaaehtoisen avaamisen keskeisyys tuli esiin jo linjauksen luonnostelua alustaneen kyselyn vastauksissa sekä linjausluonnoksesta saaduissa kommenteissa. Opettajien pelkona on ollut, että heidät pakotetaan avaamaan omaa opetustaan ja oppimateriaalejaan. Selkeä kannanotto vapaaehtoisuuden puolesta antaa opettajalle tilaa harkita, milloin opetus tai oppimateriaali sopii avattavaksi.

Opettajien lisäksi linjauksen periaate suojaa myös muita oikeudenhaltijoita. Esimerkiksi opiskelijat osallistuvat opinnoissaan entistä enemmän oppimateriaalien laatimiseen. Opettajien tavoin opiskelijankaan ei voi olettaa avaavan työnsä tuloksia automaattisesti, joten avaamisen ei pitäisi olla edellytyksenä minkään opintokokonaisuuden suorittamisessa.

CC-lisenssit avaamisen työkaluna

Jos tekijä päättää avata opetustaan tai oppimateriaalejaan, Creative Commons - eli CC-lisenssit ovat yleensä kätevin keino. Standardisoituna CC-lisenssit kertovat käyttäjälle heti, millä tavoin opetusta tai oppimateriaalia saa hyödyntää.

Erityisesti CC-lisenssit korvaavat opetuksen ja oppimateriaalin tekijöiden sekä korkeakoulujen väliset monimutkaiset sopimukset. Kun opetusta tai oppimateriaaleja avataan, ei ole mitään tarvetta esimerkiksi siirtää omistusoikeutta korkeakouluille, koska CC-lisensseillä korkeakoulutkin saavat opetukseen tai oppimateriaaliin tarvittavat käyttöoikeudet.

Eri CC-lisenssit suovat käyttäjille erilaisia käyttöoikeuksia, ja tekijällä on täysi oikeus valita lisensseistä haluamansa. Opetuksen ja oppimateriaalien täydellinen avaaminen tapahtuu UNESCOn 2019 oppimateriaalisuosituksessa annetun määritelmän mukaisesti lisensseillä, jotka antavat käyttäjille myös oikeuden julkaista materiaalista muokattuja versioita (esimerkiksi CC BY-SA). Kaikki CC-lisenssien mahdollistamat käyttöoikeuksien jakamiset ovat arvokkaita askeleita avoimempaan suuntaan. Muokkausoikeuksien jakamista on kuitenkin kansainvälisessä määritelmässä korostettu, sillä se tarjoaa kaikille mahdollisuuden kehittää opetusta ja oppimateriaaleja edelleen ja esimerkiksi sovittaa oppimateriaaleja eri viitekehyksiin ja eri kielille.

Pakottamisen epäsuorat muodot

Muutamissa linjausluonnoksesta saaduissa kommenteissa nostettiin esiin, että opetuksen ja oppimateriaalien avaamiseen pakottaminen saattaa tapahtua epäsuorasti. Tällaisissa tapauksissa opettajia saatetaan esimerkiksi painostaa työsopimuksiin, joissa he joutuvat lähtökohtaisesti luovuttamaan oikeutensa kaikkiin oppimateriaaleihin ilman erillistä korvausta tai huomioimista palkkauksessa. Vaikka yksittäinen opettaja on muodollisesti solminut työsopimuksensa vapaaehtoisesti, voivat hänen vaikutusmahdollisuutensa sopimuksen sisältöön olla äärimmäisen vähäiset.

On koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön asia, etteivät vastuuttomat käytännöt pääse yleistymään. Erityisesti korkeakoulujen ja niitä edustavien tahojen sekä työntekijäjärjestöjen olisi hyvä keskustella keskenään ja saada yhdessä sovittua vastuullisista palkkaus- ja palkitsemiskäytännöistä, jotka edistäisivät parhaalla mahdollisella tavalla vastuullista oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta.

Uutissarjan aiemmat osat

Kuva: Unsplash, Simon Berger

Sinua saattaisi kiinnostaa myös