Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 12.6.2023

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Strategisissa periaatteissa määritellään yleiset reunaehdot tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuutta toteutettaessa.

Linjaus keskittyy tutkimusaineistojen, -menetelmien ja -infrastruktuurien avoimuuteen. Siinä tarkastellaan avoimuutta osana tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tutkimuksen koko elinkaaren ajan sekä tilaisuutena edistää tutkimuksen maailmanlaajuista osallistavuutta. Linjauksessa käsitellään tutkimusaineistoja ja -menetelmiä itsenäisinä tutkimustuotoksina, suositellaan tutkimusprosessin avaamista mahdollisimman laajasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja esitetään, että avoimuuden rajoitusten on oltava perusteltuja. 

Linjauksen laatimisen aikajana

Linjaustyöryhmä alkoi kokoontumaan Datan avoimuuden asiantuntijaryhmän sisällä vuoden 2019 aikana ja ensimmäisen osalinjauksen luonnos on esitelty Avoimen tieteen kevätpäivillä 2020. Kommentointipyyntö on lähetetty 17.8.2020 ja kommentteja tutkijoilta, organisaatioilta ja yksilöiltä pyydettiin saapuvaksi 25.9.2020 mennessä.  Lisäksi tutkimusaineistojen avaamiseen liittyviä riskejä on pohdittu työpajoissa 14.1.2021 ja 26.1.2021. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden ensimmäinen osalinjaus tutkimusaineistojen avoimesta saatavuudesta hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 13.4.2021. Osalinjaus julkaistiin 4.5.2021.

Toinen osalinjaus, joka käsittelee tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuutta, oli kommentoitavana 12.4.2022–24.5.2022. Kommentointipyyntö lähetettiin korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommenttien perusteella työstetty versio hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 30.1.2023, ja Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus julkaistiin kokonaisuudessaan 12.6.2023.