Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 5.8.2022

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle. Strategisissa periaatteissa määritellään yleiset reunaehdot tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuutta toteutettaessa.

Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjauksessa määritellyt tavoitteet tukevat tutkimusdatan avaamista, jatkokäyttöä, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta sekä saatavuutta. Vuonna 2022 linjausta täydennetään tutkimusmenetelmien avoimuutta käsittelevällä toisella osalinjauksella. 

Linjauksen laatimisen aikajana

Linjaustyöryhmä alkoi kokoontumaan Datan avoimuuden asiantuntijaryhmän sisällä vuoden 2019 aikana ja ensimmäisen osalinjauksen luonnos on esitelty Avoimen tieteen kevätpäivillä 2020. Kommentointipyyntö on lähetetty 17.8.2020 ja kommentteja tutkijoilta, organisaatioilta ja yksilöiltä pyydettiin saapuvaksi 25.9.2020 mennessä.  Lisäksi tutkimusaineistojen avaamiseen liittyviä riskejä on pohdittu työpajoissa 14.1.2021 ja 26.1.2021. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden ensimmäinen osalinjaus tutkimusaineistojen avoimesta saatavuudesta hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 13.4.2021. Osalinjaus julkaistiin 4.5.2021. 

Toinen osalinjaus, joka käsittelee tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimuutta, on ollut kommentoitavana 12.4.2022–24.5.2022. Kommentointipyyntö lähetettiin korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi ollut avoin koko tutkimusyhteisölle.

Kommentoinnin päätyttyä Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmä muokkaa luonnosta ja esittelee sen Ohjausryhmälle syksyllä 2022. Tavoitteena on linjauksen hyväksyminen syksyn 2022 aikana.