Sivut asiasanalla: "Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus"

Koulutus datanhallinnan keskiössä

29.4.2021

Koulutus on yksi avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan avainkysymyksistä. Tietoisuuden ja osaamistason kasvattaminen sekä tukihenkilöstön että tutkijoiden keskuudessa on välttämätöntä.

Avoin tiede