AVOTT-vihreä taipuu keväällä 2023 moneksi

15.2.2023
Kuvituskuva. Ruukuissa versoaa kasveja.

Tutustu koordinaation suunnitelmiin keväälle ja pysy kartalla tulevista tapahtumista, kommentoinneista sekä linjaustyön ja jalkauttamisen edistymisestä.

AVOTT-koordinaation kevättä rytmittävät seurannan vuoden 2024 indikaattorien kehitys, rahoitustyöryhmän käynnistäminen, arkkitehtuurin kommentoinnin alkaminen sekä linjaustyön edistyminen tutkimusmenetelmien sekä opinnäytetöiden osalinjausten osalta. Pääsemme myös seuraamaan Avoin tiede yhdistää -juttusarjaa

Seurannan 2024 indikaattorien kehitys

Vuoden 2022 seuranta on datan avoimen julkaisemisen myötä saatu onnistuneesti päätökseen. Keväällä työstetään vuoden 2024 seurannan indikaattoreita.Vanhoja indikaattoreita arvioidaan ja uusia kehitetään kaikille avoimissa asiantuntijaryhmittäin järjestetyissä työpajoissa. Takana ovat oppimisen, julkaisujen sekä toimintakulttuurin työpajat ja lähiviikkoina edessä ovat vielä julkaisujen täsmäkohtia tarkentava jatkotyöpaja sekä aineistojen toinen työpaja. Tervetuloa mukaan kehittämään vuoden 2024 seurantaa!

·       3.3.2023 Seurannan 2024 indikaattorien kehitys – Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän 2. työpaja

Avoimen tieteen rahoitusryhmä aloittaa työnsä keväällä

Avoimen tieteen rahoitusta aletaan selvittää laaja-alaisen työryhmän voimin. Uusi kaksivuotinen työryhmä ryhtyy suunnittelemaan avoimen tieteen rahoitusmallia ja sitä tukevaa toimintasuunnitelmaa, joka koskee kaikkia avoimuuden neljää osa-aluetta. Työryhmään on kutsuttu edustus 26 eri taholta, joihin kuuluu ministeriöitä, tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymiä sekä muita tutkimuksen rahoituksen kannalta olennaisia kotimaisia toimijoita. Ryhmä aloittaa työnsä  keväällä 2023.

Tapahtumakuva, jossa on tapahtuman nimi ja aikataulu. Taustalla on grafikkaa: Kolikkopinoja ja kysymysmerkkejä.

Rahoitusryhmän työn lähtölaukauksena toimii kuulemistilaisuus Tiede avoimeksi – mistä rahat? joka tuo avoimuuden asiantuntijat ja päättäjät yhteen 22.3. klo 13–15 Tieteiden talolla. Tapahtuma huipentuu eduskuntavaaliehdokkaiden paneelikeskusteluun Tieteen avaaminen yhteiskunnan hyväksi – kuluerä vai säästökeino? Ennen paneelia tilaisuudessa kuullaan esityksiä kansalaistieteen, kotimaisen avoimen julkaisemisen sekä jatkuvan avoimen oppimisen rahoituksesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se striimataan verkkoon.

AVOTT-arkkitehtuuri aukeaa julkiselle kommentoinnille

Avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurityö edistyy hurjaa vauhtia. Tammikuussa järjestetty suuri arkkitehtuurityöpaja tarjosi arvokkaita näkemyksiä arkkitehtuurin kehittämiseen erityisesti palveluiden ja palveluprosessien kohdalla. Seuraavaksi työryhmä paneutuu viitearkkitehtuurin viimeistelyyn ja palveluprosessien määrittämiseen. Tavoitteena on saada viitearkkitehtuuri julkiselle kommentoinnille huhtikuussa.

Linjaustyön edistyminen

Tutkimusmenetelmien osalinjauksen valmistuminen on loppusuoralla ja tuotos on tarkoitus julkaista avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivien 12.-13.6.2023 yhteydessä. Lisäksi työ opinnäytetöiden osalinjauksen osalta on edistynyt luonnosteluvaiheeseen. Työ on tarkoitus saada kommentoinnille syksyllä 2023.

Tapahtumia  

3.3.2023 Seurannan 2024 indikaattorien kehitys – Tutkimusaineistojen avoimuuden asiantuntijaryhmän 2. työpaja

22.3.2023 Tiede avoimeksi – mistä rahat?

23.3.2023 AVOTT-kevättyöpaja 2023

12.-13.6.2023 AVOTT-kesäpäivät 2023 

Kevään uutiskirjeet

Ilmestyvät viikoilla 7, 11, 15 sekä 20. 

Tilaa avoimen tieteen uutiskirje

Kuva: Markus Spiske Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös