Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025 (1). Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus 

Avaa tiedosto (PDF)

Öppen tillgång till forskningspublikationer. Forskarsamfundets nationella policy och åtgärdsprogram 2020–2025 (1)

Öppna filen (PDF)

Open access to scholarly publications. National Policy and executive plan by the research community in Finland for 2020–2025 (1)

Download (PDF)

Julkaisutiedot

Julkaisun nimi: Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus. Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025 (1): Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus 

Painos: 2

Tekijä: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Julkaisusarja: Vastuullisen tieteen julkaisusarja 1:2019

Julkaisija: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta 

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-32-9

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995329

Copyright: CC-BY

 

Titel: Öppen tillgång till forskningspublikationer. Forskarsamfundets nationella policy och åtgärdsprogram 2020–2025 (1): Delpolicy för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar

Upplaga: 2

Författare: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation

Publikationsserie: Publikationsserie för ansvarsfull forskning 2:2019

Utgivare: Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-33-6

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995336

Copyright: CC-BY

 

Title: Open access to scholarly publications. National Policy and executive plan by the research community in Finland for 2020–2025 (1): Policy component for open access to journal and conference articles  

Edition: 2

Author: Open Science Coordination in Finland, Federation of Finnish Learned Societies

Series: Responsible Research Series 3:2019

Publisher: The Committee for Public Information (TJNK) and Federation of Finnish Learned Societies (TSV)

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-34-3

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995343

Copyright: CC-BY

Linjauksen taustaa