Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

Viimeksi päivitetty 28.6.2024

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle. Linjaus on sovellettavissa kaikilla tieteenaloilla ja erilaisissa tutkimusorganisaatioissa. Itsenäisten organisaatioiden pyrkimyksiä avoimen saatavuuden lisäämiseen tuetaan linjauksen toimenpiteillä ja periaatteilla.

Linjaus koostuu yhteisistä strategisista periaatteista ja neljästä osalinjauksesta: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus valmistui 2019. Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjauksen on suunniteltu valmistuvan 2024, ja ammattijulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaus on myös työn alla. Linjaukseen kuuluu myös Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa laadittu Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjaus, joka valmistui keväällä 2024.

Periaatteissa määritellään yleiset ehdot tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden tavoittelulle. Ne sanoittavat tutkimusyhteisölle tärkeitä periaatteita, joista on pidettävä kiinni avoimuuden saavuttamiseksi. Osalinjauksiin kirjatut tavoitteet ovat enemmän aikaan sidottuja päämääriä, ja niihin liittyy konkreettisia toimenpiteitä.

Linjauksen laatimisen aikajana

Linjauksen laatiminen aloitettiin silloisessa Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmässä (nyk. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä) vuonna 2018, ja työhön liittyi julkaisemisen asiantuntijaryhmän jäseniä toukokuussa 2019.

Linjauksen johdanto ja periaatteet sekä lehti- ja konferenssiartikkeleiden osalinjaus olivat julkisesti kommentoitavana 28.1.2019–26.2.2019 sekä 10.5.–7.6.2019. Kokonaisuus hyväksyttiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa 31.10.2019. Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjaus oli avoimella kommentoinnilla 7.2.–18.3.2022.

Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjaustyö aloitettiin yhteistyössä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän kanssa 2022. Osalinjaus oli avoimella kommentoinnilla 18.9.–3.11.2023, ja se hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 5.2.2024.

Linjauksesta saadut kommentit: