Avoimen tieteen rahoitusryhmä aloittaa toukokuussa

28.4.2023
Kuvituskuva. Pöydällä on lasi täynnä kolikoita, josta nousee versio.

Työryhmä ryhtyy suunnittelemaan avoimen tieteen rahoitusmallia ja sitä tukevaa toimintasuunnitelmaa, joka koskee kaikkia avoimuuden osa-alueita.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä on perustanut työryhmän pohtimaan avoimen tieteen ja tutkimuksen rahoitusta. Yksi tärkeä osatekijä monien maiden linjauksissa on avoimuuteen liittyvät rahoitusmallit. Suomessa vastaava ratkaisu puuttuu vielä.

Rahoitusryhmä vastaa myös UNESCOn avoimen tieteen rahoitusohjeistuksen nostamaan haasteeseen. UNESCOn ohjeistuksessa painotetaan, että rahoitusta tarvitaan esimerkiksi tutkimustuotosten avaamiseen ja hallinnoimiseen, tarpeellisten infrastruktuurien ja palveluiden kehittämiseen, koulutukseen sekä yhteiskehittämisen mahdollistamiseen. 

Työryhmän tavoitteiksi on muotoiltu:

  • Laatia avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) julistuksen, linjausten ja viitearkkitehtuurin pohjalta avoimen tieteen kansallinen rahoitusmalli, jossa ehdotetaan: kuinka nykyisiä julkisia rahoituskanavia voidaan muokata avoimuutta tukevammiksi sekä miten avoimuus voidaan huomioida muissa kuin julkisen rahoituksen kanavissa.
  • Laatia toimintasuunnitelma, jossa ehdotetaan etenemisaskeleet rahoitusmallin toteuttamiseksi sekä mahdolliset lainsäädännölliset muutokset sekä toimenpiteet, joita suunnitelman toteuttaminen vaatii.

Avoimen tieteen rahoitusryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 30.5.2023 ja sen toimikausi on kaksivuotinen. Työryhmä ryhtyy suunnittelemaan avoimen tieteen rahoitusmallia ja sitä tukevaa toimintasuunnitelmaa, joka koskee kaikkia avoimuuden osa-alueita (toimintakulttuuri, aineistot, julkaisut, oppiminen).

Työryhmässä ovat laaja-alaisesti edustettuina tutkimusta ja korkeakouluopetusta rahoittavat ja ohjaavat toimijat, tutkimusorganisaatiot, tutkimuksen avoimuuden mahdollistajat sekä tutkimuksen avoimuutta edistävät kansalaisjärjestöt. Tarkemmin ryhmän jäseniä ovat:

Kati

Takaluoma

Sosiaali- ja terveysministeriö

Mari

Vuolteenaho

Arene

Johanna

Moisio

Tieteentekijöiden liitto

Sanna

Nieminen

Valtiovarainministeriö

Anna

Mauranen

Tieteellisten seurain valtuuskunta

Petri

Mäntysaari

Professoriliitto

Janne

Viemerö

Business Finland

Sami

Niinimäki

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sari

Löytökorpi

Valtioneuvoston kanslia

Jouni

Tuomisto

Open Knowledge Finland

Carita

Aschan

Tulanet

Teemu

Makkonen

AMKIT-konsortio

Anu

Lahtinen

Suomen tiedekustantajien liitto

Kalle

Korhonen

Säätiöt ja rahastot ry

Minna

Minna Abrahamsson-Sipponen

FUN

Sofia

Lähdenniemi

Opetushallitus

Jussi

Varkemaa

Suomen Akatemia

Mikko

Pohjola

Maa- ja metsätalousministeriö

Henrik

Kuntu

UNIFI

Liisa

Näpärä

Kansalliskirjasto

Ulla

Äänismaa

Ympäristöministeriö

Susanna

Nykyri

Tutkimusaineistojen avoimuus

Laura

Niemi

Toimintakulttuurin avoimuus

Mari

Katvala

Julkaisujen avoimuus

Anna

Lindfors

Avoin oppiminen

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristöstä työryhmän toimintaan osallistuvat Ilmari Jauhiainen ja Jonni Karlsson.

Kuva: micheile henderson Unsplas

Sinua saattaisi kiinnostaa myös