Kotimaisen tiedejulkaisemisen kestävä avoimuus otti askeleen eteenpäin

13.10.2022
Sisäkuva kirjastosta, vaaleita julkaisuja valkoisilla hyllyllä useammassa eri kerroksessa.

AVOTT-ohjausryhmän asettama työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittelee loppuraportissaan kolme rahoitusmallivaihtoehtoa.

Loppuraportissa esitellään kolme yhteisrahoitteista mallia, joita voidaan käyttää itsenäisesti joko samanaikaisesti tai peräkkäin toisiaan tukien. Jokaiselle mallille määritellään keskeiset toimijat sekä seuraavat askeleet, mikäli osapuolet päättävät ryhtyä tuumasta toimeen.

Ensimmäinen malli perustuu Journal.fi-palvelun käyttöön kanavana, jonka kautta tarjotaan kaikille Julkaisufoorumissa vähintään tasolla 1 oleville lehdille keskitettyjä palveluita. Mallin avulla pyritään saavuttamaan sekä kirjoittajalle että lukijalle maksuton avoin saatavuus, eli timantti-OA. Tutkimusorganisaatioilta kerätään kerran vuodessa maksu julkaistujen artikkeleiden määrän perusteella joko vastuukirjoittajan organisaatiolta tai jaettuna kaikkien kirjoittajien organisaatioille. Journal.fi-toiminnan lisäksi resursseja voidaan jakaa myös suoraan tieteellisille kausijulkaisuille.

Toisessa mallissa tieteelliset kausijulkaisijat muodostavat neuvotteluosapuolen ja aloittavat neuvottelut FinElibin kanssa yhteisestä avoimen julkaisemisen paketista. Ratkaisu ei etukäteen määritä rahoitusmallia (diamond, subscribe to open jne.), vaan se on päätettävissä osana neuvotteluja.

Yli 60 % kotimaisista tieteellisistä kausijulkaisuista on jo avoimia, ja kolmannen mallin tavoite on auttaa loputkin lehdet avoimiksi siirtymäkauden hankerahoituksen turvin. Tämän edistämiseksi raportissa ehdotetaan, että rahoittajat ja tieteellisen julkaisemisen toimijat sopivat hankerahaston perustamisesta sekä rahoituksen aikataulusta ja myöntöperusteista. 

Keskustelu jatkuu

Työryhmä aloitti työnsä helmikuussa 2021 tehtävänään laatia esitys kestävästä toimintamallista, jolla taataan kotimaisten tiedejulkaisujen toimintaedellytykset ja avoin saatavuus. Työ aloitettiiin pyöreän pöydän keskustelulla, jossa kerättiin keskeisten toimijoiden näkemyksiä, ja ensimmäiset ratkaisumallit saatiin avoimelle kommentoinnille 17.5.–24.6.2021 

Työryhmän tehtävä oli edistää Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjauksen tavoitetta 4: ”Tutkimusyhteisö luo yhteisrahoitteisen julkaisumallin, joka mahdollistaa Suomessa julkaistavien tutkimusartikkeleiden välittömän avoimuuden.” Kuten raportissa todetaan, pohdinnassa on kuitenkin ollut myös laajempi toimintakehys, jonka puitteissa kotimaisten tiedelehtien avoin ja laadukas julkaiseminen on realistista.

"On koko suomalaisen tiedeyhteisön ja yhteiskunnan etu, että kotimaiset ja erityisesti kotimaisilla kielillä julkaisevat tiedelehdet voivat siirtyä avoimeen julkaisemiseen kestävällä tavalla."

Syksyllä 2021 vastuullinentiede.fi -sivustolla julkaistiin uutissarja avoimesta tiedejulkaisemisesta ja siihen liittyvistä kehityksen kohteista. Paneutuminen avoimen tieteen rahoitukseen jatkuu Vastuullisen tieteen sivustolla julkaistavassa juttusarjassa loppuvuodesta 2022.

Lue lisää

Kuva: Marcel Strauss/Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös