Kannustimien, palveluiden ja julkaisemisen avoimuutta kevättyöpajassa

19.3.2020
Kuvituskuva

Verkkotapahtumaksi muuttunut avoimen tieteen kevättyöpaja keräsi yhteen parhaimmillaan 115 avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaa.

  Avoimuuden kannustimet ja palvelut

  Tilaisuuden yhteisessä osuudessa järjestettiin pienryhmätyöskentelyyn perustuva työpaja avoimen tieteen kannusteista ja palveluista. Työpajan tarkoituksena oli antaa laaja-alainen näkemys, jonka pohjalle rakennetaan tulevaa Toimintakulttuurin avoimuuden kansallista linjausta.

  Osallistujat kaipasivat palveluista ja kannusteista erityisesti selkeitä ja yksinkertaisia käytännön tason ohjeistuksia. Toisaalta samalla ymmärrettiin, että tehtäväkenttään kietoutuu monenlaisia teemoja. Avoimuuteen ei esimerkiksi voi järkevästi kannustaa meritoitumisen avulla, ellei samalla lisätä avoimuuden vaatimia tukipalveluita ja koulutusta. Toisaalta tuotiin esille, että avoimuuden toteutuminen voi eri tutkimusaloilla vaatia erilaisia menetelmiä.

  Linjauksen luonnostelua jatkaa kaksi tiiviissä yhteistyössä toimivaa työryhmää: Jukka Rantasaaren (Turun yliopisto) vetämä Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä ja Marja Kokon (Tampereen yliopisto) vetämä Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuudelle ja avoimuudelle.

  Plan S - mitä kuuluu?

  Jyrki Hakapää (Suomen Akatemia) kävi työpajassa esittelemässä, miten Suomen Akatemia suunnittelee toteuttavansa Plan S:n periaatteet ja mitä Plan S:n kansainvälisen verkoston toiminnassa tällä hetkellä tapahtuu.

  Suomen Akatemia ottaa Plan S:n periaatteiden mukaiset uudet tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden käytännöt käyttöön 1.1.2021 jälkeen avattavissa rahoitushauissa. Akatemian arviointi- ja päätöksentekotoimintaa ohjaavat tutkimusrahoituksen perusteet ja sekä Akatemian myöntämän rahoituksen käyttöä ohjaavat rahoitusehdot tulevat sen jälkeen edellyttämään avoimuuden toteuttamisesta Plan S:n mukaisesti.

  Merkittävin nyt valmistelussa oleva asia on se, miten avoimen saatavuuden kuluja voi ottaa huomioon Akatemian rahoittamissa projekteissa. Akatemia suunnittelee, että tieteellisten julkaisuiden avoimeksi saattamisen kuluja ymmärretään 1.1.2021 alkaen tutkijan toimintaa tukeviksi arkipäiväisiksi toiminnoiksi, jotka jokaisen Akatemian rahoittaman tutkimusorganisaation on otettava huomioon ja toteutettava ns. välillisinä kuluina. Suorituspaikkaa siis velvoitetaan maksamaan Akatemian hankkeiden Plan S -mukaiset avoimen saatavuuden aikaansaamisen kulut. Tämä merkitsee sitä, että suorituspaikka voi ottaa kyseiset kulut huomioon valmistellessaan kunkin hakemuksen budjettia, tarkemmin sanottuna määritellessään budjetin yleiskustannuskerrointa.

  Suorituspaikkojen on syytä jatkossa seurata avoimuuden kulujaan, mikä FinELibin aiemmin tänä vuonna päättyneen APC-pilottiprojektin mukaisesti on toteutettavissa. Tällä tavalla yleiskustannuskertoimessa huomioon otettavat kulut ovat uskottavia.

  cOAlition S valmistelee samanaikaisesti useita tutkijoita helpottavia toimia, esim. työkalua, jolla Plan S-kelpoiset julkaisukanavat on helppo tunnistaa. Samalla cOalition S tekee yhteistyötä rinnakkaistallennuksen mahdollistavien alustatarjoajien kanssa, jotta ne voivat tarjota Plan S -mukaisia toimintatapoja.

  Työpajapäivänä pidetyt työryhmäkokoukset

  Sinua saattaisi kiinnostaa myös